Allianz - Slovenská poisťovňa

31.07.2015 08:43

Allianz - Slovenská poisťovňa v súčasnosti spravuje viac ako 7 miliónov poistných zmlúv pre viac ako 1,8 milióna klientov a na našom trhu je najväčšou univerzálnou poisťovňou.

SÚČASNÁ POZÍCIA NA TRHU

Allianz - Slovenská poisťovňa je v rámci slovenského poistného trhu dlhodobým lídrom. Základnými piliermi spoločnosti sú finančná sila, tradícia a profesionalita.

História spoločnosti

Vstup na trh

Allianz - SP pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desaťročí. V roku 2002 došlo k fúzii bývalej štátnej Slovenskej poisťovne a Allianz poisťovne, pričom vznikla nová spoločnosť. Allianz - Slovenská poisťovňa.

Charakteristika aktuálnej ponuky

Allianz - SP ponúka celú škálu moderných poistných produktov, od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov.

Vlastnícka štruktúra

Allianz New Europe Holding GmbH 99,61 % Zvyšok 0,39 % - drobní akcionári

Prvá reklama

Spájanie - spojenie značky Allianz a značky Slovenská poisťovňa a vytvorenie najväčšej poisťovne na slovenskom poistnom trhu. Kampaň na prelome rokov 2002/2003.

TOP PRODUKT 2014 S NAJVÄČŠÍM OHLASOM U KLIENTOV

Inovácia poistenia privátneho majetku  Môj domov . Naši klienti tento produkt ocenili hlavne počas záplav v lete 2014, keď poisťovňa vyplatila viac ako 9 miliónov eur a vybavila vyše 9 600 poistných udalostí.

TOP 3 PRODUKTOVÉ NOVINKY/INOVÁCIE, KTORÉ STE UVIEDLI NA TRH AKO PRVÍ*

Poistenie vozidiel je významnou produktovou súčasťou Allianz - SP, ktorá ako prvá poisťovňa na Slovensku pri povinnom zmluvnom poistení začala vyplácať náhradu škody bez ohľadu na vek vozidla.

Allianz Best Doctors - tento produkt v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach.

Allianz - SP od minulého roka v rámci dovolenkovej sezóny ponúka služby lekárskeho konzultanta v Turecku, ktorý je klientom k dispozícii v prípade choroby či úrazu.

KONKURENČNÁ VÝHODA

,,Allianz - SP je najväčšou univerzálnou poisťovňou. Jej produkty patria medzi tie najlepšie, čo každoročne oceňujú nezávislí odborníci aj široká verejnosť. Okrem pozitívnych hospodárskych výsledkov Allianz - SP dosiahla opakované prvenstvá v renomovanej súťaži Zlatá minca, ocenenie SIBAF, ako aj Best Employers. Svojim klientom ponúka rýchle a férové poisťovacie služby." Marta Kausichová, riaditeľka odboru marketingu Allianz
- Slovenská poisťovňa.

TOP 3 TECHNOLOGICKÉ NOVINKY/INOVÁCIE, KTORÉ STE UVIEDLI NA TRH AKO PRVÍ*

Mobilná aplikácia Mobilné služby ASP - Aplikácia umožňuje uzatvoriť vybrané poistenia, nahlásiť poistné udalosti, poskytuje informačné služby a pomoc pri bežných, ale aj menej štandardných situáciách.

Online hlásenie - Pohodlná a jednoduchá aplikácia na nahlásenie poistnej udalosti a sledovanie postupu jej riešenia prostredníctvom počítača, tabletu, smartfónu.

SmartProLik - Aplikáciu SmartProLik Allianz-SP vyvinula na jednoduchšiu prácu s fotodokumentáciou poškodenia pri poistnej udalosti.

*za obdobie posledných 5 rokov

Najdôležitejšie míľniky Allianz

- slovenskej poisťovne

- V individuálnom cestovnom poistení Allianz - SP ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu ponúkala krytie z poistenia liečebných nákladov v neobmedzenej výške
- Modernizácia produktového portfólia

2003

- Oficiálne zlúčenie Slovenskej poisťovne a Allianz poisťovne

2004

- Allianz ako prvá spoločnosť na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Bola založená dcérska Allianz
- Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

2005

- Štart plnoformátového moderného servisu klientom s 58 pobočkami po celom Slovensku Legislatívna zmena umožnila daňové zvýhodnenie životného poistenia
- Ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu individuálne zohľadňuje kritériá pri stanovení poistného pri povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel - Modrá kalkulačka

2006

- Allianz SP zaviedla svoju značky kvality pre autoservisy
- Spustenie predaja nového produktu určeného výhradne pre mladých - Active
- Od roku 2006 je možné uzatvoriť cestovné poistenie aj na internetovej stránke spoločnosti

2007

- Uvedenie nového produktu Moje konto Začiatok predaja investičných životných poistení Allianz Index

2008

- Založenie Nadácie Allianz
- Inovované Komplexné poistenie podnikateľov a Komplexné poistenie malých podnikateľov

2009

- Domácnosti a budovy je možné poistiť novým modulárnym produktom Môj domov

2010
- Spustenie predaja detského životného poistenia Farbička
- Novinka v produktovom rade - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb v oblasti IT

2011

- V novom havarijnom poistení vozidiel Moje auto si klienti môžu vybrať od základného až po najkomplexnejšie poistenie vozidla
- Nový program kapitálového životného poistenia Flexi Život

2012

- Do platnosti vstúpili do platnosti nové sadzby poistného, zohľadňujúce tzv. smernicu o rovnosti pohlaví, ktorá zakazuje rozdiely v cenách poistných produktov pre mužov a ženy
- Ako jediná poisťovňa na trhu ponúka poistenie záhrady

2013

- Novinka na slovenskom trhu
- Allianz Best Doctors
- Allianz - SP zavádza pre klientov jednotné číslo bezplatnej infolinky 0800 122 222
- Zjednodušenie a sprehľadnenie svojej produktovej ponuky v havarijnom poistení. Poistenie Moje auto KASKO si zachováva doterajšiu flexibilitu
- Ako prvá poisťovňa na Slovensku pri povinnom zmluvnom poistení začala vyplácať náhradu škody bez ohľadu na vek vozidla

2014

- Allianz - SP pripravila produkt Program Senior

Allianz - Slovenská poisťovňa z pohľadu jej agentúr

reklamná agentúra

Alexander Linczényi managing director ROKO

Za 19 rokov práce je ťažké definovať top projekt vyjadrený v podobe konnkrétnej kampane alebo eventu. Kampaní sme robili naozaj desiatky. Za TOP projekt a výsledok považujem to, že sme dokázali pracovať s jedným klientom a značkou Allianz od jej vstupu na slovenský trh - v čase, keď to bola spoločnosť s pár desiatkami zamestnancov, celých 19 rokov a úspešne sme ju budujeme až dodnes, keď je brand Allianz Slovenská poisťovňa lídrom na poistnom trhu. Performance brandu sa celosvetovo v skupine Allianz sleduje aj jedným dôležitým indexom FPI - Funnel performance index, ktorý je tvorený základnými parametrami, ako sú Brand Awareness, Reputation, Consideration a Purchase. V rámci tohto parametra, sledovaného každoročne, je Allianz - Slovenská poisťovňa jasný líder v rámci celej Allianz Group - ďaleko pred všetkými a druhým Allianz Germany. A to považujem za top výsledok.

AGENTÚRY ZODPOVEDNÉ ZA KOMUNIKÁCIU ZNAČKY

Reklamná agentúra: ROKO

3D agentúra: Tristan

KOMUNIKÁCIA V ČASE

2003

Rebranding Allianz
- Slovenská poisťovňa
- vznikol jeden brand predstavujúci optimálne spojenie medzinárodných skúseností a finančnej sily, so znalosťou domáceho trhu a tradícií

2004

Kampaň Allianz
- Slovenská DSS Uvedenie na trh a štart komunikačných aktivít novej dcérskej spoločnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti

2008

Imidžová kampaň Pomocná ruka, ktorá vizualizuje úlohu poistenia vo forme pomocnej ruky. Tento prvok bol použitý aj v ďalších produktových kampaniach.

2010

Launch nového komunikačného konceptu One, ktorý je charakterizovaný zobrazením reálnych ľudí a ich skúseností.

2014

Zvýšený dôraz na proklientsky prístup a komunikáciu služieb

TOP OSOBNOSTI, ktoré kľúčovo ovplyvnili stratégiu a vývoj značky

Manuel Bauer 1998 - 2004 základné nastavenie a smerovanie spoločnosti po zlúčení Allianz poisťovne a Slovenskej poisťovne

Torsten Leue 2004 - 2010 stabilizácia spoločnosti v čase výkyvov na medzinárodných finančných trhoch

Marek Jankovič 2010 - 2015 stabilizácia trhových podielov a dosiahnutie opätovného rastu pri zachovaní dosahovanej profitability

Todor Todorov predseda predstavenstva a prezident spoločnosti 2005 - 2015 - od 1. 5. 2015 nový predseda predstavenstva a prezident spoločnosti

Marta Kausichová 1998 - 2015 smerovanie značky, marketingovej komunikácie a kontinuálny dohľad nad kľúčovými ukazovateľmi značky, ktorá je dlhodobým lídrom v rámci poisťovacieho sektora

Lucia Muthová 1999 - 2015 dlhodobé budovanie PR spoločnosti

KTO JE KTO v marketingu a komunikácii

Marta Kausichová riaditeľka odboru marketingu

Vladimír Baksa vedúci oddelenia reklamy

Katarína Schneiderová riaditeľka odboru firemnej komunikácie

Artur Šturmankin hovorca spoločnosti