Služby

Vítam Vás na stránkach Životné poistenie pre Vás.

Mojím cielom je pomôct udržiavať rodiny pohromade, keď ich postihne to najhoršie a keď sa im stane to najlepšie.

 

To najhoršie čo sa môže stať je keď niekto v rodine predčasne zomrie. Keď je to živiteľ rodiny je to dramatická událosť

ako z pohľadu citového tak aj finančného.

S citovou stratou nedokážem urobiť nič, ale môžem niečo urobiť s finančnou stratou.

Keď pomáham s rodinami robiť plánovanie, som ten, kto im umožní zostať v tom istom dome, platiť naďalej účtu,

chodiť do rovnakej školy a na rovnaké dovolenky.

Som jediný, kto prináša rodine dobré správy v období beznádeje.

Dávam možnosť volby.

 

To najlepšie čo sa môže stať je, že sa niekto dožije vysokého veku.

Keď ľudia zostarnú a nemôžu, alebo už nechcú pracovať, sú nútení žiť z toho, čo si nasporili.

Aj keď človek prestane pracovať, stále potrebuje veľa peňazí, aby žil a zaplatil účty.

Pokiaľ si ľudia dosť nenašetrili, tak sa ich život dramatický zmení.

Aby prežili, musia predať svoj majetok, bývať s príbuznými, alebo sa spoliehať na štát.

Keď s rodinami plánujem, poskytujem im dôveru v budúcnosť.

Dávam im dôstojnosť.

 

Poskytovanie poradenstva v oblasti životného poistenie.

Vypracovanie a uzatváranie životnéhopoistenia pre jednotlivcov, rodiny.

Aké výhody Vám môže priniesť životné poistenie ?

Požiadajte o zaslanie ebooku zdarma.

Ebook