"Prvá lastovička" komerčného zdravotného poistenia

15.08.2013 10:55

Mať zaistené, aby sa Vás v prípade choroby liečil uznávaný špecialista, prípadne sa podrobili chirurgickému zákroku v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí, nie je u nás stále štandard. 

Vy môžete byť o krok vpred pokiaľ ide :

 - o vyhotovenie odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom, uznávaným špecialistom v konkrétnej medicínskej oblasti

- o liečbu zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu

- by-pass koronárnej artérie ( revaskularizácia myokardu )

- náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní

- neurochirurgický zákrok na mozgu a / alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach

- transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, plúcny lalok,

   časť pankreasu alebo kostnú dreň