Kapitálové a investičné životné poistenie pre deti Moja farbička

24.08.2014 11:48

Poistenie pre deti, Moja Farbička.


Poistenie poskytuje možnosť veľkého množstva krytia rizík a tým umožňuje prispôsobovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek pre zabezpečenie finančného zázemia pre dieťa v prípade jeho štúdia, sobáša, získania vlastného bývania alebo podporovania v prípade otvorenia si živnosti. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú ochranu prispôsobovať životným situáciám.
 

Dieťa, ale aj dospelý
 

   Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj jedna, alebo dve dospelé osoby – rodičia, starý rodičia alebo ktokoľvek iný, kto bude poistnú zmluvu platiť - aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Programom Moja Farbička môžete zabezpečiť oporu vášmu dieťaťu v prípade nepriaznivých životných situácií akými sú invalidita či strata rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza jednak k oslobodeniu od platenia poistného a jednak dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.


Kapitálové životné poistenie
 

   V poistení Moja Farbička si môžete zvoliť investičné alebo kapitálové životné poistenie, ktoré tiež chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do 25ho roku veku dieťaťa.
 

Výhodná forma šetrenia

   Poistením Moja Farbička zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa v kapitálovom životnom poistení navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Finančné prostriedky sú dieťaťu k dispozícii už po dosiahnutí 18-tého roku života. V prípade, že sa rozhodne študovať na vysokej škole alebo začne podnikať, prípadne sa ožení/vydá, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%.

 

Investičné životné poistenie
     Ďalšia možnosť v poistení Moja Farbička je vybrať si investičné životné poistenie. Kombinuje životné poistenie s investovaním do fondov. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.


Mimoriadne poistné
Poistenie Moja Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné jednorazovo alebo priebežne. Jednorazovo zaplatené úrazové poistenie dieťaťa má navyše návratnú formu. To je na konci poistnej doby sa vráti zaplatené poistné a navyše sa vyplatia aj podiely na prebytku.


Baby karta
Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa v rámci Európy.


Zľava pri ročnej platbe
V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, získate zľavu oproti mesačnej platbe vo výške 4% !
Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné zaplatiť aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku.