Prečo si robiť revíziu životného poistenia ?

22.08.2013 08:01

  

    Uzatvorenie životného poistenia je veľmi dôležité rozhodnutie a rozhodnutie na dlhú dobu, preto nie je dobré robiť ho bez predchádzajúceho dobrého uváženia.

Aký význam má uzatvorené životné poistenie?

    Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka aj pre jeho blízkych finančnú istotu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jeho uzatvorením človek získa poistnú ochranu nielen svojej osoby či svojej rodiny, ale v mnohých prípadoch môže vložené financie aj zaujímavo zhodnotiť. Rozsah poistnej ochrany, rovnako ako výška prípadne zhodnotenie, záleží na tom, aký druh životného poistenia si zvolíte.

Kedy je najvhodnejšie uzatvoriť životné poistenie ?

    Keďže hlavným cieľom životného poistenia je finančne zabezpečiť osoby blízke (manželku, manžela, deti) v prípade vašej smrti, je určené osobám, ktoré potrebujú pokryť riziko vlastnej smrti. Ak je rodina na mne finančne závislá, plánujem si zaobstarať vlastné bývanie na hypotéku, chystám sa využiť lízing alebo čerpať úver, potom uzatvorenie životného poistenia je jednou z najdôležitejších vecí.

    Druhým hlavným cieľom životného poistenie je zabezpečenie seba na dôchodok. Hoci ľudia v stredných rokoch majú do dôchodku ešte pomerne ďaleko, na svoje financie by mali myslieť v dostatočnom predstihu. S pribúdajúcimi rokmi totiž fyzické sily ubúdajú a zarobiť potrebný obnos peňazí je čoraz ťažšie. Aby ste aj vy v budúcnosti nemuseli žiť z nízkeho dôchodku, potrebné kroky urobte čím skôr. Nie je nijakým tajomstvom, že naši rodičia a starí rodičia sa spoliehali len na dôchodkové zabezpečenie od štátu, teda Sociálnej poisťovne. Medzičasom sa však režim zmenil a pri moci sa vystriedalo viacero vlád. Aj z tohto dôvodu naši najstarší obyvatelia  žijú mesačne len z niekoľko sto eur, s ktorými sa pri súčasných cenách za energie, potraviny a lieky blížia k hranici chudoby. Aby ste nedopadli rovnako, nemali by ste sa spoliehať len na povinné odvody.

   Vďaka vysokej variabilite a flexibilite životného poistenia je možné nájsť a zostaviť produkt presne podľa svojich potrieb. Okrem smrti sa môžeme poistiť aj v prípade úrazu, dlhodobej PN, pre prípad invalidity a podobne. Životné poistenie je možné prispôsobiť momentálnej životnej situácii. V prípade zmeny – splatenia úveru, zmeny bývania, osamostatnení sa detí, alebo sobáša , narodení sa dieťaťa je vhodné túto zmenu zosúladiť aj s už  uzatvoreným životným poistením.

Kedy dochádza k výplate prostriedkov?

    Životné poistenie Vás chráni predovšetkým pred rizikovými situáciami a kryje predovšetkým riziko smrti. V prípade tejto tragickej udalosti vypláca poisťovňa poistné plnenie oprávneným osobám po predložení všetkých potrebných  dokladov. Avšak smrť nie je vždy podmienkou. Ak je zmluva dohodnutá aj pre prípad dožitia, potom po uplynutí dohodnutej poistnej doby dochádza k výplate poistnej sumy a to buď jednorázovo alebo v pravidelných splátkach. Výška plnenia vždy záleží na podmienkach dohodnutých v poistnej zmluve.

   Ak máte v poistnej zmluve uzatvorené aj pripoistenia ako napríklad poistenie úrazu, poistenie pobytu v nemocnici, poistenie kritických chorôb, poistenie chirurgického zákroku, poistenie v prípade pracovnej neschopnosti a podobne, vtedy dostávate ďalšie plnenie.