POISTENIE ÁUT? DOBROVOĽNÉ AJ POVINNÉ

23.06.2015 07:44

POISTENIE ÁUT? DOBROVOĽNÉ AJ POVINNÉ

On line poistenie PZP

 

Poistenie automobilov sa v určitom smere odlišuje od poistenia iného majetku. Každý motorista, ktorý chce svoje auto legálne používať, musí ho poistiť proti škodám, ktoré ním môže spôsobiť. Okrem toho však poisťovne majú v portfóliu veľké množstvo ,,dobrovoľných" poistení.

Zodpovednosť za škody

Auto musí zo zákona byť poistené povinným zmluvným poistením (PZP) zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla. Toto poistenie zabezpečuje, že každý potenciálny vinník dopravnej nehody je poistený proti škodám, ktoré spôsobí iným. Toto poistenie je povinné aj preto, že ak by vinník nehody mal povinnosť sám hradiť škody na vozidlách, ktorým spôsobil nehodu, suma, ktorú by mal zaplatiť, by mohla narásť do nezvládnuteľnej výšky. Aj keď z pochopiteľných dôvodov by vinník škody jednoducho nezaplatil. Práve týmto situáciám PZP predchádza, keďže škody na majetku, a bohužiaľ aj na zdraví a životoch, na seba berie poisťovňa. Na základe zákona č. 381/2001 Z. z. o PZP musí mať takúto poistku uzavreté každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo. Okrem osobných áut sa teda PZP týka napríklad aj motocyklov, nákladných áut, kamiónov či prívesov. PZP uzatvára držiteľ auta registrovaného na Slovensku, ale aj nájomca, poprípade vlastník vozidla. PZP musí byť uzatvorené najneskôr v prvý deň používania vozidla. Z právneho hľadiska je auto, na ktoré nie je uzavreté PZP, možné považovať za nepojazdné.

Krádež, vandali, havárie...

PZP je poistenie zodpovednosti. Chráni teda všetko ostatné, len nie majetok klienta. Pravoverným motoristom, ktorí považujú svoje auto za člena rodiny, to teda stačiť nemusí. Poisťovne to, samozrejme, vedia a ponúkajú široký výber dobrovoľného poistenia automobilov. Poistiť sa dá proti havárii, vandalizmu, krádeži, živelnej pohrome, či proti poškodeniu škodcami a proti ďalším rizikám. Poistné produkty jednotlivých poisťovní sa v oblasti poistného krytia podobajú, identické však nie sú. Poisťovne navyše ponúkajú rôzne produkty v rôznych cenách poistného a hĺbka poistného krytia sa v rámci nich odlišuje. ,Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, napríklad pri dopravnej nehode, páde stromov, skál, živloch ako požiar, blesk, krupobitie, víchrica, lavína, zemetrasenie, povodeň, taktiež pri zásahu cudzej osoby alebo pri poškodení vozidla zverou a aj na krádež, Platnosť poistenia je územie SR+ČR alebo na celom území geografickej Európy.

Pri poistení vozidla proti krádeži sa berie do úvahy ako celok a poistené sú tak aj veci, ktoré sa nachádzajú v interiéri.

Aj poistenie vozidiel má, samozrejme, viacero typických výluk. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne, či v prípade, ak sa udiala v dôsledku páchania trestnej činnosti. Nárok na poistné plnenie taktiež zaniká, ak vodič vozidla nemá platný vodičský preukaz, prípadne mal zadržaný vodičský preukaz, alebo mal zákaz viesť vozidlo. Rovnako nárok na poistné plnenie zaniká napríklad vtedy, ak škoda vznikla počas pretekov, alebo použitím vozidla na iný účel ako je dohodnuté v zmluve.

Špeciálnym poistením je poistenie finančnej straty (GAP). ,,Kryje finančnú stratu, ktorá vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia," hovorí Artur Šturmankin, hovorca Allianz--Slovenskej poisťovne. Predmetom poistenia GAP je rozdiel medzi nadobúdacou cenou, teda tou, ktorú majiteľ zaplatil a všeobecnou cenou v čase poistnej udalosti, pričom táto hodnota predstavuje poistné plnenie z havarijného poistenia. Túto službu odporúčam predovšetkým pri nových vozidlách a pri typoch áut s najvyšším výskytom krádeží.


Poistiť aj staršie vozidlo ?

Je pochopiteľné, že motoristi chcú svoje autá poisťovať predovšetkým keď sú nové, pretože vtedy by bolo prípadné poškodenie majetku najnepríjemnejšie. Poistiť je ale, samozrejme, možné aj staršie vozidlo, aj v jeho prípade hrá dôležitú úlohu pôvodná cena. ,V prípade ojazdeného vozidla sa poistná suma stanovuje na novú cenu. Ide o hodnotu vozidla, ktorú vozidlo malo v roku jeho výroby, respektíve kúpy prvým majiteľom. V prípade poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov.

Na ojazdené vozidlá však získavajú klienti zľavu. Čo je ojazdené auto, si však každá poisťovňa určuje sama. Môžu to byť vozidlá staršie ako tri roky, prípadne päť rokov, ďalšou možnosťou je, že zľava sa zvyšuje s rastúcim vekom auta. ,,Do poistenia sa prijímajú vozidlá maximálne 10 rokov staré. Z hľadiska veku vozidla má určite význam poistenie úplne nového auta a poistenie vozidla do 6 rokov, pri starších autách je potrebné brať do úvahy aj trhovú cenu.

Asistencia na cestách

Okolnosťou, ktorá by mohla hovoriť v prospech poistenia aj starších vozidiel sú asistenčné služby, ktoré poisťovne klientom poskytujú. Tieto služby ponúkajú riešenie predovšetkým v situáciách, keď sa poistené vozidlo stane na ceste nepojazdným. Asistenčné služby by mali minimálne kryť riziká, ako sú defekt či odtiahnutie, mali by zastrešovať vyriešenie pokračovania cestujúcich do cieľovej destinácie, či už zapožičaním vozidla, uhradením nákladov na prepravu, do úvahy pripadá napríklad aj zabezpečenie náhradného ubytovania v prípade, že nie je možné poškodený automobil opraviť okamžite. Klienti napríklad v rámci poistenia môžu využiť právne poradenstvo v núdzových situáciách. Služby v rámci poistenia však môžu byť užitočné aj v prípade, že bezprostredne nevznikol problém s autom. Poisťovne totiž môžu klientom ponúkať napríklad informácie o dopravných predpisoch v zahraničí, informácie o potrebných dokladoch a podobne. Klienti sa napríklad môžu dozvedieť, ako postupovať v prípade nehody. Ak je klient účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, v rámci asistenčných služieb môže poisťovňa poskytovať tlmočenie a preklady, prípadne na seba prevezme komunikáciu so zahraničnými úradmi. To zahŕňa napríklad zabezpečenie kontaktu s konzulátom.

Treťou veľmi významnou oblasťou asistenčných služieb je lekárska asistencia. Poisťovne môžu byť nápomocné pri zabezpečení ošetrenia, či špecializovaných vyšetrení, čo môže zahŕňať zaslanie platobnej záruky za vyšetrenie. Poisťovňa taktiež môže zabezpečovať nevyhnutnú prepravu.