Poistenie záhrady

07.07.2015 15:32

Poistenie záhrady

 

Je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad na území Slovenskej republiky.

Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia v rozmedzí od 5 do 50 Eur za 1m2 záhrady resp. za 1 strom.

vaša záhrada bude chránená pred:

·         povodňami a záplavami,

·         víchricou, krupobitím a úderom blesku,

·         požiarom a výbuchom,

·         zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,

·         nárazom vozidla, pádom lietadla a predmetov,

·         zničením stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením budovy.

Poistenie sa vzťahuje na škody členov domácnosti z bežného občianskeho života a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.

Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.