Ako sa dá výhodne sporiť aj v poisťovni ?

21.09.2013 17:14

 Je výhodnejšie dlhodobé sporenie napríklad na dôchodok v banke alebo poisťovni ?

 

Prvé hľadisko podľa ktorého porovnávame je isto výnos, ktorý získame k našetrenej sume cez životné poistenie alebo cez sporenie s viazanosťou v banke.

V poisťovni pri uzatvorení životného poistenia máte už na zmluve uvedenú garantovanú technickú úrokovú mieru, ktorá platí počas celej doby platnosti poistnej zmluvy. V súčasnosti je to 2,5 %. Táto úroková miera sa navýši o podiely na výnosoch z rezerv poistného.

 

V banke Vám tiež ponúknu životné poistenie či už kapitálové, alebo investičné. Ak sa zameriame na čisto bankové produkty - ponúknu Vám – terminovanú vkladnú knižku, vkladový účet bez výpovednej lehoty, účelové sporenie ,šetriaci účet - zo zvýhodneným úročením, keď máte v bane založený aj bežný účet ,( ktorý sa spoplatňuje ) kde ročný úrok je maximálne do 2% ročne.

 

Druhé hľadisko je garancia.

Na slovenskom trhu už sme zažili krach bánk - Dopravná banka, AG Banka, Slovenská kreditná banka, Devín banka – ktoré mali dopad aj na klientov daných bánk, tým, že prišli o časť úspor.

Na Slovensku naproti tomu ani jedna poisťovňa neskrachovala tak, že by sa to dotklo úspor klientov.

 

V poistnej zmluve kapitálového životného poistenia máte garantovanú minimálnu poistnú sumu.

 

Výška úrokov v bankových produktoch, ale nie je garantovaná po celú dobu šetrenia a mení sa podľa zvoleného produktu a aktuálnej situácie na trhu. Preto Vám v banke nevedia garantovať koľko si vlastne našetríte.

 

Tretie hľadisko dostupnosť pre dedičov.

V prípade životného poistenie si na poistnej zmluve môžete určiť oprávnenú osobu -

tejto osobe sa v prípade Vašej smrti vyplatí poistné plnenie najneskôr do 1 mesiaca od predloženia potrebných dokladov ( úmrtný list, list o obhliadke mŕtveho ) - ktoré môže byť vo výške

vkladu a zhodnotenia, alebo vo výške cieľovej sumy – podľa podmienok zmluvy.

Túto oprávnenú osobu si môžete kedykoľvek zmeniť, doplniť ďalšiu osobu a podobne.

 

V prípade bankových produktov, našetrená čiastka ide do dedičského konania, ktoré môže

trvať aj viac ako rok.

 

 

Ako je to s krátkodobým zhodnotením úspor ?

 

Skončilo Vám sporenie či už v poisťovni, stavebnej sporiteľni alebo v banke, alebo Ste niečo predali, prípadne zdedili ? Máte hotovosť, ktorú momentálne nepotrebujete ?

 

V banke si môžete založiť terminovaný vklad na určité predom stanovené obdobie napr. na rok,

na 2 roky na 5 rokov. V prípade, že peniaze budete potrebovať v inom čase môžete si zmluvu o terminovanom vklade zrušiť. Banka Vám okrem storno poplatku, odpočíta aj dovtedy pripísané úroky v plnej výške. V lepšom prípade vám predsa len časť výnosov nechá, ale to záleží od zmluvných podmienok tej ktorej banky.

 

V poisťovni ak uvažujete ponechať si vklad viac ako rok je možné takzvané mimoriadne poistné.

Na existujúcu zmluvu životného poistenia si túto hotovosť vložíte a tá sa Vám zhodnocuje rovnako

ako pravidelne platené splátky poistného.

Keď peniaze budete potrebovať požiadate o jej výber a požadovanú čiastku Vám do 2 týždňov prevedú na Vami určený účet.

 

Ak predpokladáte použitie financií skôr ako o rok máte možnosť si uzatvoriť k existujúcemu životnému poisteniu vkladové životné poistenie. Úroky sa pripisujú štvrťročne a preto sa oplatí vklad

aj na 3 mesiace. Úročenie je podľa výšky vkladu od

2,20 % pri vklade do 1.000,- €

2,30 % pri vklade do 3.000,- €

2,40 % pri vklade nad 3.000,- €

Podmienkou je platné životné poistenie uzatvorené od 1.1.2003 do 31.12.2013

 

 

 

Sporiť v poisťovni ?

Dátum: 02.05.2021

Vložil: Cricichex

Titulok: lowest prices for cialis

<a href=https://ponlinecialisk.com/>buying cialis online usa

Dátum: 11.12.2020

Vložil: Cricichex

Titulok: cialis ratings teraVept

Prix Levitra Pharmacie Lyon Unsoro <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>buy cheap generic cialis uk</a> snoftEffox acheter cialis en espagne

Pridať nový príspevok