Budú poisťovne predávať poistky už len online?

10.07.2015 11:19

Budú poisťovne predávať poistky už len online?

 

Časy poisťovacích agentov, ktorí vám nasľubovali hory-doly len preto, aby ste sa u nich poistili, sú už nenávratne preč. V dnešnej digitálnej dobe si cez internet porovnáte a kúpite takmer všetko – od rohlíkov až po auto. Poisťovne sa tomuto trendu prispôsobujú tiež.

Spôsob predaja poistiek sa odvíja od typu produktu

Poisťovne využívajú širokú škálu predajných kanálov – od vlastnej siete pobočiek a agentov, cez sprostredkovateľov a maklérov, až po telefonický a online predaj. "Nezáleží na tom, ktorý distribučný kanál preferujeme my, ale aké preferencie má klient pri danom type poistného produktu," uvádza Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Ak teda klienti ku komplikovanejším poisteniam vyžadujú konzultácie a množstvo informácií, poisťovňa im to poskytne formou osobného stretnutia s poradcom. Jednoduchšie a prehľadnejšie poistenia vám umožnia uzavrieť v priebehu pár minút vyplnením formulára na internete. "Je pre nás dôležité, aby sme boli pre klientov dostupní takou formou, aká im vyhovuje," hovorí Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali.
Ktoré poistky idú cez internet najlepšie?

"Online predaj získava na popularite, túto formu však nemožno použiť pre všetky produkty," uvádza Ing. Zuzana Krenyitzká, riaditeľka úseku marketingu Wustenrot poisťovne.
Každopádne je to najdynamickejšie rastúci distribučný kanál, čo viedlo poisťovňu Union k vytvoreniu digitálnej poisťovacej značky Onlia. "Povinné zmluvné poistenie je produkt, ktorý sa spolu s cestovným poistením predáva cez internet najlepšie," hovorí Judita Smatanová.

Aj online poisťovňa Genertel, ktorá ponúka svoje poistky iba cez internet a cez telefón, má podobné skúsenosti. Vo svojej ponuke majú cestovné poistenie a poistenie motorových vozidiel – PZP, havarijné poistenie aj poistenie krádeže vozidla. "Výhodou je, že každé poistenie môže byť platné hneď – takže poisťovňa kryje a klient má stále čas na zaplatenie," uvádza Miroslav Chovan.
Poisťovací agenti ešte nevymreli

Osobný kontakt je zrejme najdôležitejší pri uzatváraní životného poistenia. "Osobné stretnutie klienta s finančným agentom považujeme za najdôležitejšie," hovorí Daniela Guťanová, tlačová hovorkyňa NN SR. Vďaka nemu dokážu ponúknuť zákazníkom produkt šitý na mieru. Vyškolený poisťovací poradca vám ušetrí množstvo času, ktorý by ste museli stráviť hľadaním informácií o poistných rizikách, či spôsoboch krytia. "Poistenie je vo väčšine prípadov komplexný produkt na dlhé obdobie," uvádza Ing. Zuzana Wagnerová, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie poisťovne Kooperativa a dodáva "napríklad pri uzatváraní životného poistenia je potrebné dôkladne analyzovať potreby klienta."

Často sa však stáva, že z týchto osobných stretnutí vyviaznete aj s takým poistením, ktoré ste nikdy nemali záujem uzavrieť a niekedy je pre vás priam nepotrebné. Agenti majú totiž svoje presvedčovacie taktiky veľmi dobre natrénované. Ak si nie ste svojou novou poistkou istí, zo zákona máte možnosť do dvoch mesiacov od jej uzavretia od zmluvy odstúpiť – a to aj bez udania dôvodu. Poisťovňa je po uplatnení 8-dňovej výpovednej lehoty a odrátaní alikvotnej časti povinná vrátiť vám zaplatené poistné. Po uzavretí poistky teda máte stále čas poradiť sa, pozorne si prečítať poistné podmienky a zvážiť, či má poistka pre vás zmysel, prípadne či vás dlhodobo príliš finančne nezaťaží.
Kvalitný agent vám uľahčí život

Sú ľudia, ktorí nenechajú nič na náhodu a chcú mať poistenú domácnosť, auto, deti, život aj dovolenku. Odhliadnuc od toho, že pri uzavretí viacerých poistiek v jednej poisťovni vám väčšina z nich poskytne zaujímavé zľavy, vám môže byť skutočne nápomocný aj poisťovací poradca. Ak teda natrafíte na takého, pro ktorého práca a záujem o vás neskončí podpisom zmluvy. Má pod kontrolou všetky vaše poistky, vybaví za vás celú administratívu, odbremení vás od chodenia do pobočky, lebo príde on za vami – kedy a kam sa to hodí vám. Dohliadne, aby ste nemali jedno riziko zbytočne poistené dvakrát, pripomenie, ak ste pozabudli na zaplatenie, upozorní, ak máte nehnuteľnosť podpoistenú a v prípade poistnej udalosti poradí, na čo nezabudnúť, dohliadne na celý proces a rýchle poistné plnenie.