Poistenie môže ušetriť stovky eur

17.06.2015 09:13

         Cestovné poistenie môže ušetriť stovky eur

 

Aj dovolenka môže byť nepredvídateľná. Avšak pomôcť si môžete dobrou prípravou alebo správnym poistením.

Dovolenková sezóna sa už rozbieha a veľká časť Slovákov ju strávi mimo svojho domova, pri mori, na horách či cestou za poznaním ďalekých krajín. Ani dnes sa ešte nemôžeme vyhnúť všetkým rizikám, či už je to ochorenie, úraz, alebo poškodenie či strata vecí. Ak nastane takáto neočakávaná udalosť, okrem pokazenia zážitku z cesty spôsobí aj náklady, ktoré môžu aj presiahnuť finančné možnosti cestovateľa.

Ako predchádzať problémom

Nepríjemným následkom môžeme čiastočne predchádzať prípravou na cestu. "Napríklad zistením informácií o epidemiologickej a bezpečnostnej situácii, klimatických podmienkach, odporúčaniach ministerstva zahraničných vecí. Prispôsobíme druh cestovania a cieľ cesty veku, zdravotnému stavu a kondícii, zvýšime dôraz na hygienu najmä v exotických destináciách," vysvetľuje Artur Šturmankin z poisťovne Allianz. Taktiež by ste mali piť a jesť len bezpečné potraviny a často si umývať ruky. "Ak nemusíte, neberte cenné veci. Ak ich máte so sebou, tak ich uschovajte v hotelovom trezore, buďte opatrní na miestach, kde je veľa ľudí, a nenechávajte si veci bez dozoru," dodáva Šturmankin.

Kedy nestačí európsky preukaz poistenca

Mnoho cestovateľov sa spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten však platí iba v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, a zdravotná starostlivosť poskytovaná na jeho základe má určité obmedzenia. Primárny rozdiel je v tom, že kým komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, preukaz kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia. "Starostlivosť sa poskytuje za rovnakých podmienok ako miestnym, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií. To znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v krajine spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec tej-ktorej krajiny Európskej únie," vysvetľuje Judita Smatanová z poisťovne Union. Napríklad v Taliansku zaplatíte celú cenu liekov, vo Francúzsku až 30-percentnú spoluúčasť pri ošetrení. Ak sa dovolenkár spolieha len na EPZP, musí rátať s tým, že nepokryje transport pacienta späť na Slovensko a takisto neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia. "Treba dať pozor hlavne v prípade rekreačného dovolenkového pobytu na takzvaných hotelových lekárov v južných krajinách, ktorí obyčajne žiadajú za liečbu hotovosť a ktorí dokument EPZP neakceptujú a väčšinou nemajú zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou alebo zdravotným fondom," varuje Smatanová.

Čo si vypýtať od lekára po ošetrení

Pri ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovosť. "Ošetrení by si mali vypýtať lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení," vysvetľuje Šturmankin.

V prípade straty batožiny na letisku

Hneď ako zistíte, že vám prepravca batožinu nedoručil, skontaktujte sa s jeho zástupcom a vyžiadajte si zápis o vzniknutej škode. "V prípade leteckej dopravy je na tieto účely na letisku zriadené osobitné pracovisko, kde pri stratenej batožine cestujúcemu vystavia potvrdenie, takzvaný Property Irregularity Report (PIR)," vysvetľuje Šturmankin. Po návrate domov treba stratu, takisto ako aj iné škody – krádež vlámaním, poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou a podobne, nahlásiť poisťovni a doložiť potrebné dokumenty, ako doklad od prepravcu (PIR), originál letenky alebo cestovného a batožinového lístka.

Krádež v hoteli

Ak prídete o osobné veci vlámaním, napríklad do hotelovej izby či auta, alebo lúpežou, treba prípad ohlásiť na polícii (v prípade, ak sa to stalo v hoteli, tak aj hotelovej službe) a k hláseniu poistnej udalosti doložiť policajný zápis a ďalšiu dokumentáciu. Likvidátori poistných udalostí z Allianz radia, aby ste si radšej na mieste vlámania urobili aj vlastnú fotodokumentáciu.

Chráňte svoj domov, zamknúť niekedy nestačí

"Ak k vlámaniu dôjde, poisťovňa posudzuje, či majiteľ nehnuteľnosti splnil všetky podmienky zabezpečenia domácnosti," vysvetľuje Šturmankin. Rozumné je dohodnúť si občasnú návštevu príbuzných, ktorí sa aspoň krátko zdržia v opustenom dome alebo byte. Večer rozsvietia svetlo a zmenia vonkajšie znaky, akými sú nastavenie roliet či žalúzií. Pred odchodom na dovolenku uzavrite prívod vody, hlavný uzáver plynu a vypnite ističe. Všetky okná musia byť poriadne zatvorené a dvere zamknuté. V prípade vlámania by mal klient ihneď privolať políciu a škodovú udalosť nahlásiť poisťovni. Je dobré mať vlastnú fotodokumentáciu bytu pred aj po poistnej udalosti, čo proces likvidácie výrazne urýchli. "Ak klient nemá celoročne poistenú domácnosť, pri uzatváraní cestovného poistenia si môže uzatvoriť aj poistenie opustenej domácnosti. Vďaka nemu si môže užiť pokojnú dovolenku, pretože vybavenie domácnosti má poistené napríklad proti vlámaniu, pre prípad živelnej pohromy, proti požiaru či proti vandalizmu," povedal Milan Janásik z poisťovne Generali.

Nezabudnite na svoje auto

"Každé vozidlo musí mať zo zákona povinné zmluvné poistenie, ktorého platnosť preukazuje vodič v zahraničí zelenou kartou. Tú odporúčame klientovi mať v každom prípade so sebou," hovorí Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa. Okrem cestovného poistenia odporúčame uzatvoriť si aj havarijné poistenie auta. "To slúži na krytie prípadných škôd, ktoré sú spôsobené živelnými udalosťami, haváriou, vandalizmom alebo krádežou vozidla," hovorí Smatanová. "Havarijné poistenie vám prostredníctvom asistenčných služieb zabezpečí aj náhradné ubytovanie či náklady spojené s dopravou na Slovensko," dodáva.

Najčastejšie problémy Slovákov a približné náklady

žalúdočné a tráviace problémy 160 eur

chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami 160 eur

alergická reakcia na slnko 160 eur

alergie, kožné ochorenia 130 eur

angíny, infekcie dýchacích ciest 200 eur

zápaly ucha 160 eur

poranenia morským ježkom, jedovatou rybou 120 eur

jednoduchšia zlomenina nohy 800 eur

Tipy, ako si zabezpečiť majetok

nehovorte každému, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku nezaťahujte rolety a žalúzie uschovajte peniaze, cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky v banke alebo do domáceho trezoru nenechávajte kľúče pod rohožkou, v kvetináči a podobne zverte kľúč od bytu spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude váš byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštu či zalievať kvety vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný, napríklad využite elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod. Požiadajte o to osobu, ktorej ste zverili kľúče keď idete na dovolenku bez svojho vozidla, zaparkujte u niekoho na dvore, v garáži, ak nemáte túto možnosť, nezaparkujte na opustenom alebo zle osvetlenom mieste