Ako uzatvoriť životné poistenie

20.11.2013 12:58

 

Dôvodov prečo si uzatvoriť životné poistenie je viac.

 

   Niekto si berie úver, ktorý zabezpečuje svojím bytom, rodinným domom.

A uvedomuje si, že v prípade, ak by sa mu niečo neočakávané stalo a on by prišiel o príjem zo zamestnania, mohol by nastať problém zo splácaním úveru a rodina by nakoniec mohla prísť o bývanie.

  Iný má vlastné skúsenosti, že ho jeho rodičia poistili ako dieťa a vyplatené poistné použil na kúpu družstevného bytu, alebo časť poslúžila na zaplatenie kurzu na vodičský preukaz. Preto si aj on uzatvoril životné poistenie pre seba, alebo pre deti.

 

Ako si uzatvoriť životné poistenie ?

 

    Kto má jasno v tom, čo má jeho životné poistenie obsahovať na základe vlastných skúsenosti, alebo aj s pomocou analýzy potrieb osloví

a) svojho známeho, ktorý je sprostredkovateľom životného poistenia

b) alebo si na internete nájde sprostredkovateľa poistenia

c) alebo si zájde do pobočky poisťovne alebo maklérskej spoločnosti

 

a nechá si spísať návrh poistnej zmluvy, ktorý po podpise ním a zástupcom poisťovne sa odošle do poisťovne. Po jeho akceptovaní zo strany poisťovne dostane potvrdenie o poistení – poistnú zmluvu. Životné poistenie je uzatvorené.

 

     Častejšie sa stáva, že si radšej necháme poradiť odborníkom a nedáme si spísať už náš pripravený návrh, ale svoje požiadavky ohľadom poistenia prediskutujeme zo sprostredkovateľom poistenia a na jeho rady si upravíme a prehodnotíme celkovú predstavu o poistení a až na základe toho nám sprostredkovateľ poistenia pripraví návrh poistenej zmluvy.

 

     Najčastejšie sa nám niekto ozve a ponúka nám poistenie, alebo radí aby sme sa zamysleli nad tým, ako sme zabezpečení, ako sme pripravení aj na neočakávané situácie. Alebo ako plánujeme riešiť prípadný neplánovaný výpadok príjmu, alebo ako budeme riešiť svoje koníčky, svoj spôsob života, keď nám príjem odchodom na dôchodok poklesne na polovicu.

 

    Ak nám uzatvorenie životného poistenia pomôže preniesť časť našich starosti na niekoho iného - na poisťovňu, isto to je lákavé – tak prečo si nenechať vypracovať ponuku. A možno aj druhú, aby sme ich mohli porovnávať.

    Je to samozrejme aj o dôvere v poisťovňu, ale aj človeka, ktorý nám takéto poistenie ponúka – aby to čo sľubuje, neboli len plané sľuby, ale aby sme mali istotu, že máme pravdivé informácie o plnení, že sa nezabudli povedať, alebo úmyselne nezatajili prípadné výluky z poistenia. Až na základe toho, že máme dostatok informácii aké poistenie nám ponúkajú a na čo predovšetkým nám bude slúžiť, by sme mali pristúpiť k uzatvoreniu životného poistenia.