Investičné životné poistenie Môj život

03.08.2014 11:42

Investičné životné poistenieMôj život


 

Poistenie Môj život je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík. Klient si vyberá skladbu fondov podľa vlastného želania. V poistnej zmluve môžu byť poistené až 2 osoby.

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Voľné finančné prostriedky je možné investovať aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pričom poistné sa platí do 65.-tého roku veku poisteného, pričom môže poistenie kedykoľvek ukončiť a získať hodnotu svojho účtu vo forme odbytného – po 30 roku sporenia sa neúčtuje poplatok za predčasné zrušenie poistenia.

Výhodou investičného životného poistenia je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistenému, ako aj oprávneným osobám v prípade jeho úmrtia.

V období, kedy sa platí poistné, platia navyše nasledujúce výhody:

Okrem investičného životného poistenia, klient si môže dojednať hociktoré z ponúkaných pripoistení .

Ako sú úrazové pripoistenia, pripoistenie chirurgického zákroku, pripoistenie kritických chorôb,

pripoistenie ušlého zárobku, pripoistenie oslobodenia od platenia.

Zároveň platí , že ak je aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poisteného nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby dostanú zaplatené poistné.