Máte svojho poradcu pre poistenie ?

01.06.2014 20:16

 

 


    Už sú preč doby, kedy si rodina vystačila sama. Svojpomocne si členovia rodiny dokázali postaviť rodinný dom. Dokázali si vypestovať obilie,zeleninu a ovocie - pre svoju potrebu a vystačilo aj pre domácu hydinu aj dobytok. Popritom otec rodiny stačil aj chodiť do zamestnania.

    Dnes si doba vyžaduje špecialistov- odborníkov. Čím väčší odborník tým lepšie platený. Priemerný sa zamestná len za podpriemernú mzdu.


    Aby človek mohol byť odborníkom musí sa špecializovať - a musí svoj odbor stále študovať - ukončením školy už dávno naše vzdelávanie nekončí. To všetko si vyžaduje čas, neustále zdokonalovanie sa. A je len samozrejmé, že sa nemôžeme venovať všetkému čomu sa venovali naši rodičia.


   Aj v oblasti poistenia je situácia iná ako bola za našich rodičov - existuje viacero poisťovní a každá má viac produktov pre daný druh poistenia alebo produkty sa skladajú z modulov resp. pripoistení, ktoré môžeme ľubovolne kombinovať. Ak si naši rodičia pred 20-30 rokmi mohli vybrať z 2-3 možností, dnes sú to stovky.


  Je samozrejmé, že po mesiaci resp. roku si už nemôžeme pamätať, čo všetko máme v zmluve dojednané a za akých podmienok.


   Minulý mesiac za mnou prišiel známy môjho dlhoročného klienta. Cestoval do zahraničia a chcel si uzatvoriť cestovné poistenie. Môj klient mu dal odporúčanie na mňa a tak pán Peter prišiel za mnou do kancelárie. Pri uzatváraní zmluvy som zistil, že pán Peter mal pred tromi rokmi úraz, ktorý mu zanechal aj trvalé následky. Pán Peter mi len povedal, že si nejaké poistenie aj pravidelne platí. Uzatváral ho už pred rokmi a len si pamätá, že v 65rokoch dostane vyplatenú nejakú sumu. Zistil som, že  pán Peter má uzatvorené životné poistenie, ktorého súčasťou je aj úrazové poistenie. Preto okrem cestovného poistenia sme s pánom Petrom vypísali aj hlásenie o úraze, ako aj hlásenie o trvalých následkoch. Začiatkom týždňa mi pán Peter volal a ďakoval, že už dostal na účet sumu za nahlásený úraz, ktorý sme spolus pisovali. Našťastie pre pána Petra premlčacia doba 3+1 rok ešte neuplynula a tak oprávnený nárok pána Petra mohol byť vyplatený...


    Podobne som pomohol aj pani Jane, matke mojej klientky, ktorá sa mi zmienila o tom, čo postihlo pri poslednej povodni jej rodičov. Pani Jana tiež nevedela, že z jej  poistenia rodinného domu a domácnosti, ktoré uzatvárala pred vyše dvadsiatimi rokmi, je možné škodu, ktorá jej vznikla povodňou odškodniť. Finančne nebola schopná si dať rodinný dom do poriadku, tak zdokumentovanie škody bolo možné aj po pol roku, aj keď nie v celom rozsahu. Ale dnes už má rodinný dom opravený - vďaku poistnému plneniu, ktoré od poisťovne dostala.


     Ten, kto si poistenie uzatvára nemusí si presne a detailne pamätať, čo  každá jedna jeho poistná zmluva obsahuje. Dôležité je, aby sa mal na niekoho obrátiť, alebo mal niekoho, kto sa mu minimálne raz ročne ozve a už tým telefonátom nám pripomenie - Aha toto a toto sa mi stalo - je to poistná udalosť ? Ak áno ako mám ďalej postupovať a ktoré doklady si mám priniesť ?


     Toto všetko Vám dnes vie zabezpečiť poradca pre poistenie - ale nie hocaký.

Aj medzi poradcami pre poistenie sú priemerní, ale aj ozajstní odborníci a aj tí naozaj špičkoví.


Moja rada znie nájdite si odborníka medzi poradami pre poistenie a zverte mu všetky poistné zmluvy v rodine. A stačí Vám potom jediné telefónne číslo, resp. jeden e-mail, resp. vedieť jednu www stránku resp. stránku na facebooku.

   Isto Vám dobre poradí pri každej poistnej udalosti aj Vás bude informovať o nových možnostiach zabezpečenia a tiež Vás upozorní, ktoré poistné zmluvy svojou výškou poistnej sumy alebo svojím rozsahom už celkom nezodpovedajú dnešným podmienkam.