Nové životné poistenie - Šťastný život

03.07.2016 11:25

Od 1.7.2016 prichádza Allianz- Slovenská poisťovňa na poistný trh s novým produktom Šťastný život.

Po oboznámení sa s týmto produktom ako hlavné výhody tohto produktu vidím :


    Možnosť poistiť na jednej zmluve až  6 osôb a to od detí až po seniorov

    Nové asistenčné služby dostupné 24 hodín denne

    Veľká variabilita – každý má možnosť si uzatvoriť poistenie podľa svojich potrieb

 a má možnosť si poistenie upraviť v priebehu doby poistenia, resp. možnosť do poistenia vstúpiť, alebo z neho vystúpiť

    Zabezpečenie jednotlivca až po 3 generačnú rodinu od 25 €/ mesačne

 

Nový produkt  životného poistenia Šťastný život obsahuje :

 

 Poistenie pre prípad smrti ( rizikové životné poistenie ) –

s fixnou sumou, alebo s meniacou sa poistnou sumou, alebo pre dvojicu osôb


 Úrazové poistenia ( denné odškodné, trvalé následky, smrť následkom úrazu  )

 

Nemocenské poistenia (kritické choroby, chirurgické zákroky, pobyt v nemocnici )

 

Poistenie invalidity ( čiastočnej , plnej )

Poistenie v prípade nezamestnanosti

 

Pre koho je toto poistenie vhodné ?

Pre jednotlivcov , rodiny, partnerov alebo aj skupinu osôb ( športovci, zamestnanci, členovia rôznych združení ), ktorí majú sporenie už zabezpečené, alebo im finančná situácia  sporenie nedovoľuje, ale chcú byť zabezpečení oni, alebo si zabezpečiť rodinu, deti .

Pre tých, ktorí majú životné poistenie staršieho dáta a potrebovali by niektoré riziká doplniť alebo navýšiť.

Keď si dohodneme osobné stretnutie, zo širokého spektra pripoistení vieme vybrať tie, ktoré v danej situácii, pri zohľadnení existujúcich poistení , potrebujete a vypracovať 2 -3 ponuky.

Z ponúk vyberieme tú, ktorá bude zodpovedať aj finančne Vašej požiadavke.

Preto ma neváhajte kontaktovať.