Šťastný život - nové životné poistenie pre jednotlivca, rodinu aj kolektívy

03.07.2016 10:37

 

Životné poistenie Šťastný život


 

Poistenie Šťastný život je rizikové životné poistenie, kde na jednej zmluve môže byť poistený 1 až 6 osôb a to deti, dospelí a seniori. Poistenie ponúka možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík.

Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

 

Okrem rizikového životného poistenia, klient si môže dojednať hociktoré z ponúkaných pripoistení .

  Ako pripoistenia zabezpečujúce náhradu príjmu ,

 ako sú úrazové pripoistenia  

 ako sú pripoistenia zabezpečujúce rodinu .