Úrazové poistenie pre deti

07.10.2015 07:53

Úrazové poistenie detí a mládeže poskytuje ochranu vo veľmi širokom spektre rizík v poistení Moja Farbička.

V úrazovom poistení, ktoré Vám naša poisťovňa ponúka, máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany individuálne.