Rizikové životné poistenie

24.05.2015 19:00

 Žijeme v rýchlej dobe. Nesmieme sa nechať len niesť prúdom , treba nám aj spomaliť a zamyslieť sa. Veľa sa tiež hovorí o dôležitosti prevencie, a pritom nemusí ísť len o zdravie, alebo dobrý technický stav auta. Prevencia všeobecne znamená predchádzanie niečomu nežiaducemu. Takú možnosť máme všetci, ale mnohí ju nevyužívame. Riziko, že sa nám život nebude uberať tak ako si predstavujeme, je tu vždy. Mnohé nedokážeme 100 % predvídať, odvrátiť či zmeniť, ale môžeme sa na niektoré životné situácie lepšie pripraviť. Napríklad uzavretím vhodného poistenia.

Poistka je svojim spôsobom "vopred zakúpené riešenie" pre prípad, keby sa niečo stalo. Úraz, choroba, strata zamestnania , zmeny na trhu sú spojené so stratou príjmu.

 Ako by to skomplikovalo život vám?  Už Ste sa na niečo také pripravili ? Poistenie môže znamenať veľkú pomoc. Na výber je široké spektrum poistných produktov,  podobne ako je široká škála činností, rizík a situácií, do ktorých sa môžete dostať. Jednou z možností je rizikové poistenie.

Ide o životné poistenie, ktoré je finančne nenáročné, no poskytuje širokú poistnú ochranu. Môžete ním  zabezpečiť seba aj svoju rodinu. Je maximálne variabilné a prispôsobí sa vašim potrebám. Môžete si uzavrieť samostatné poistenie spolu s úrazovým pripoistením, alebo aj s pripoistením kritických chorôb,či poistenie denných dávok pre prípad hospitalizácie alebo vrátane poistenia pre prípad invalidity. Choroba či úraz môže zmeniť váš život v okamihu, a na dlhý čas. Ak v dôsledku toho prídete o finančný zdroj, ohrozí to váš životný štandard i plnenie dlhodobých finančných záväzkov - ak nemáte pre také prípady poistnú ochranu.

Najlepšie investovaných 10 € mesačne

Rizikové životné poistenie  je cenovo dostupné pre každého a poskytuje pomoc pri riešení rôznych životných situácií. V najťažších chvíľach tak nezostanete na všetko sami.