Viete, ako sa zabezpečiť v prípade straty príjmu?

29.05.2014 07:51

Aj keď sa nám javí, že naša finančná situácia je zložitá, môže to byť ešte horšie. Isto mi dáte za pravdu, že keď stratíme pravidelný príjem a sme v situácii, keď platíme povinné poplatky za byt, inkaso, smetí a pod. a tiež splácame hypotéku, pôžičku, naša finančná situácia by bola až kritická. Aj preto existuje v životných poistných zmluvách pripoistenie ušlého zárobku, ktoré pokrýva plat počas choroby alebo liečenia po úraze.

                                                        

                

   

 

   Obavy, že dlhodobý výpadok príjmu nás môže finančne ochromiť, sú celkom na mieste. Pri mesačnom a dlhšom liečení úrazu alebo choroby v kombinácii s nízkymi dávkami nemocenskej zo sociálnej poisťovne nie sú naše financie schopné pravidelne splácať povinné splátky.

 

   Spôsob uzatvorenia pripoistenia je veľmi jednoduchý. Od určitého dňa, ktorý je stanovený v zmluve ( 15.tý resp. 29tý ), vám bude poisťovňa vyplácať dennú finančnú dávku. O výške vášho pravidelného poistného rozhoduje práve doba, od ktorej chcete dávku čerpať. Je zrejmé, že oveľa menej peňazí zaplatíte, keď sa rozhodnete, aby vám poisťovňa vyplácala peniaze od 29. dňa vašej pracovnej neschopnosti ako od 15. dňa. Čím od skoršieho dňa budete chcieť vyplácať peniaze, tým viac za poistenie zaplatíte.

 

      Na cenu poistenia majú vplyv - výška dennej dávky (pri určení výšky vám môže pomôct môj ebook Analýza potrieb ) , ale taktiež to či ste zamestnanec alebo ste na živnosti .

 

   Pre určenie samotná hornej výšky dennej dávky je hlavným kritériom výška príjmu, ktorý máte. Platí pravidlo, že výška vašej dennej dávky by mala byť nastavená tak, aby v súčte s nemocenskou dávkou nepresiahla váš priemerný mesačný príjem. Pri dennej dávke do 10,- € poisťovňa v prípade vyplácania dennej dávky Vás príjem skúmať nebude.

 

   Záleží len na vás, či pripoistenie straty príjmu si na vašej životnej poistke doplníte alebo si uzatvoríte nové životné pistenie s týmto pripoistením. Na jednej strane je jasné, že tento typ pripoistenia nevyužijete pri bežnom ochorení ako je angína ,chrípka alebo lahšieho úrazu, ktoré sa liečia kratšie. Ak ale nastane dlhotrvajúca pracovnáj neschopnosťi môžu vás práve peniaze z tohto poistenia zachrániť