Moje životné poistenie

13.07.2014 14:41

Prečo mám životné poistenie ?

  Keď sa rozprávam s klientmi, niekedy zaznie otázka „Prečo máš životné poistenie Ty ?“ alebo „Aké máš Ty životné poistenie ?“

 

V tomto článku sa chcem s Vami podeliť o to, aké poistenie a ktoré pripoistenia mám na svojom životnom poistení.

   Ako som v predchádzajúcom článku písal o svojom prvom poistení, mám vo svojom životnom poistení šetraciu zložku poistenia – t.j. kapitálové životné poistenie

 

          Toto kapitálové životné poistenie mi plní viacero funkcií, nakoľko niektoré pripoistenia vo svojej osobnej poistke nemám. Zo zložiek úrazového pripoistenia mám dve : pripoistenie trvalých následkov v prípade úrazu a pripoistenie v prípade smrti úrazom. Tiež mám uzatvorené rizikové životné poistenie pre prípad smrti. Z pripoistení nemocenského poistenia mám poistenie Allianz Best Doctors a pripoistenie kritických chorôb. Samozrejmosťou je pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity.

 

   Nakoľko sa mi dodosiaľ nestal žiadny úraz, ani som si neuzatváral pripoistenie denného odškodného v prípade úrazu – ide o odškodnenie po úraze podľa dĺžky doby liečenia, kde v závislosti od dohodnutej výšky odškodného sa prepláca za každý deň nevyhnutného liečenia od 3,32 € až po 20 €. Tiež nemám uzatvorené pripoistenie chirurgického zákroku, kde sa prepláca podľa dohodnutej poistnej sumy % podľa zložitosti chirurgického zákroku zo sumy od 1.000 € do 7.000 €.

 

   V prípade, ak nastane poistná udalosť poisťovňa preplatí podľa dohodnutých podmienok plnenie, ktoré môže byť od niekoľko desiatok € po stovky € , (zrieka poistné plnenie pri týchto pri týchto pripoisteniach presiahne hranicu 1.000 € ). Nakoľko ani ja si nemôžem povedať, že mne sa úraz nemôže stať – zabezpečil som sa aj na tieto prípady. A to tak, že som si zvýšil sumu na hlavnej zložke kapitálového životného poistenia – na šetrenie si platím o 5 € viac. Keď by nastala poistná udalosť – či už úraz alebo by som sa podrobil chirurgickému zákroku – požiadam o čiastočný odkúp a prípadný pokles príjmu si môžem takýto spôsobom vynahradiť. Ak poistná udalosť nenastane na konci poistnej doby dostanem vyplatenú poistnú sumu zvýšenú o čiastku , ktorá predstavuje tých 5 €, ktoré si mesačne platím naviac. Zmluvu si každých 3-5 rokov upravujem podľa aktuálnej analýzy potrieb.