Ktoré je najlepšie poistenie pre mňa ?

26.12.2013 10:58

Ktoré je najlepšie poistenie pre mňa ?

Táto otázka, alebo „jednoduchá“ žiadosť navrhnite mi najlepšie poistenie – je vždy práca pre dve strany - finančného poradcu aj klienta.

A riešení je veľa....

Poistku pre názornosť prirovnám k odevu.

    Niekedy ideme len túru do hôr. Tam nám môže natiecť do topánok a suché ponožky navyše prídu vhod. Nejaké špeciálne požiadavky na ne nemáme – stačí, aby zodpovedala veľkosť.

   To isté môže platiť aj o niektorých poistkách – napríklad poistenie na hory, alebo krátkodobé cestovné poistenie.

   Vieme, čo potrebujeme a stačí nám, aby poistenie splňalo základné požiadavky. Preto si toto poistenie môžeme uzatvoriť cez telefón so svojím finančným poradcom. Stačí uviesť obdobie na aké chceme byť poistení, prípadne kam cestujeme.

 

    Iné je keď si kupujeme košeľu – tu už musíme zvažovať či bude súčasťou pracovného oblečenia, či športového oblečenia, alebo to bude košeľa do obleku.

   Pracovnú košeľu si asi nedáme šiť na mieru, ale zájdeme do nejakého supermarketu. Tam si ju môžeme aj vyskúšať.

   Pri poistkách s vyskúšaním je to tak, že to čo "zafungovalo" rodičom, alebo priateľom, alebo sestre či bratovi môže fungovať aj nám.

Platí to pri poistkách univerzálnejšieho charakteru, ako je majetkové poistenie. Máme predstavu, aké poistenie, a aké poistné rizika potrebujeme – stačí zájsť za svojim finančným poradcom a povedať mu svoju požiadavku a poistnú zmluvu môžeme uzatvoriť.

 

    Ak chceme niečo reprezentatívne – zájdeme k odborníkovi - ku krajčírovi a necháme si oblek ušiť na mieru.

   Tak isto je to so životným poistením. Dnešné poistné zmluvy obsahujú viacero pripoistení. Každé pripoistenie môžeme uzatvoriť v rôznych výškach poistných súm - ako by ušiť poistenie klientovi na mieru. 

Keď počet pripoistení a môžnosti poistných súm spolu vynásobíme – je to také množstvo, že každý Slovák môže mať také životné poistenie, aké nemá žiadny iný.

 

A potvrdenie toho, že máme dobrú poistku nastane až vtedy, keď sa niečo stane.

 

Myslím si, že doma „ušitá poistka horúcou ihlou“ asi nebude obsahovať to najlepšie poistenie pre mňa“. Preto sa životné poistenie neuzatvára cez internet.

To je taktiež jeden z dôvodov, prečo ľudia nechcú takéto poistenia uzatvárať s neznámymi finančnými agentmi.

 

   Na vypracovanie najlepšieho životného poistenia je nutné vedieť, na čo nám má poistenie slúžiť, v akej výške ho potrebujeme a na akú dlhú dobu ho potrebujeme.

   Ďalej je nutné takéto poistenie uzatvárať s odborníkom, ktorý vie naše požiadavky preniesť do poistnej zmluvy. Zároveň nám skúsený finančný poradca dobre vysvetlí každé pripoistenie v zmluve. Ďalšou výhodou toho, že riešime životné poistenie s odborníkom je, že nám pomôže pri hľadaní kompromisu medzi tým, čo všetko má obsahovať poistenie a tým koľko za poistenie budeme platiť. Pretože len málokedy sme schopní či ochotní zaplatiť za poistenie takú čiastku, aká nám podľa spoločnej analýzy našich potrieb vyjde.

   Dôležitou výhodou je, že sa môžeme spoľahnúť na to, že naše poistenie je stále vyhovujúce. Lebo finančný poradca nás bude informovať o novinkách a vylepšeniach životných poistení. Vtedy nám doporučí prípadne zmeny na životnom poistení, s vysvetlím rozdielov a výhod novších produktov.