Poistenie príjmu pre rodinu

11.02.2015 06:55

 

V predchádzajúcom článku som písal akým poistením si zabezpečiť príjem keď sa zraníme alebo keď ochorieme a nemôžeme pracovať.

V tomto článku Vám chcem poradiť ako zabezpečiť rodinu, keby prišla o Váš príjem a to z dôvodu toho najhoršieho čo sa môže v rodine prihodiť a to je smrť.

Poistenie smrti následkom úrazu znamená, že oprávnenej osobe, ktorú si určíme na poistnej zmluve vyplatí poisťovňa plnenie v dohodnutej poistnej sume, ak smrť nastala pri dopravnej nehode je to aj 2 násobok poistnej sumy ( podľa podmienok zmluvy ). Toto poistenie patrí medzi úrazové poistenia a dá sa uzatvoriť samostatne, alebo s inými zložkami úrazového poistenia. Tiež sa dá uzatvoriť zo zľavou ako pripoistenie k životnému poisteniu. Výšku poistnej sumy doporučujem vo výške minimálne 3 násobku čistého ročného príjmu. Ak máte zároveň dojednané niektoré životné poistenie – kde je poistená akákoľvek smrť – tieto sumy sa pri výplate plnenia sčítavajú a preto poistná suma na tomto pripoistení môže byť potom aj nižšia.

Poistiť si smrť následkom choroby môžeme viacerými spôsobmi.

Jedným z nich je rizikové životné poistenie. Toto poistenie má najnižšie poistné ( najmenej zaň platíme ) nakoľko poisťovňa vyplatí poistnú sumu len v prípade (akejkoľvek ) smrti .

Ďalšom možnosťou je kapitálové životné poistenie. V tomto prípade poisťovňa poistné plnenie vyplatí v každom prípade- buď z dôvodu smrti poisteného, alebo z dôvodu uplynutia poistnej doby. Toto poistenie je ďaleko drahšie ako rizikové životné poistenie, ale je to zároveň aj forma sporenia.

Já by som Vám odporučil kombináciu kapitálového životného poistenia spolu s rizikovým životným poistením.

Výhoda kombinácie je v tom, že rizikové životné poistenie si v takomto prípade uzatvárate zo zľavou. Taktiež máte garanciu, že požadovanú cielovú sumu na kapitalovom životnom poistení alebo našetríte, alebo bude vyplatená oprávnenej osobe alebo osobám, ktoré najmä týmto poistením chránite pred tým aby neprišli aj o strechu nad hlavou a možnosť študovať keď budú nútení sa zmeriť sa s tým, že stratili Vás....

 

 

https://www.optionyard.com/sk/