Životné poistenie v prvom polroku 2014

10.10.2014 07:05

V životnom poistení na Slovensku za prvý polrok 2014 poistné rastie, ale zisky klesajú

 

Aj poisťovne trpia v prostredí nízkych úrokov. Potrebujú dotvárať opravné položky na garantované zhodnotenie v životnom poistení

Poisťovne sa po rokoch postupne dostávajú späť na predkrízové úrovne. Predpis poistného za polrok 2014 narástol o dve percentá na vyše 1,1 miliardy eur, čo je zhruba toľko, čo bolo v prvom polroku 2008. Prvý polrok 2014 preto vyzerá ako návrat do normálu. Neznamená to však, že sa oproti roku 2008 nič nezmenilo: V životnom poistení vládne opatrnosť: garantované kapitálové životné poistenie sa stalo obľúbenejším než investičné životné poistenie, ktoré je rizikovejšie, no pre poisťovne to znamená povinnosť garantovať zhodnotenia, na ktoré v prostredí nízkych úrokov nemajú adekvátne zabezpečenie. Aj preto medziročne klesol zisk poisťovní o viac než štvrtinu na 68 miliónov eur, ale narástli rezervy, ktoré si tvoria poisťovne na vykrytie rozdielu medzi garantovaným a reálnym zhodnotením o celú tretinu. Na polroku 2014 už presahovali 100 miliónov eur. Výhľadovo budú ďalej rásť, ako sa bude predlžovať obdobie nízkych kľúčových úrokových sadzieb, a budú tak významne ovplyvňovať ziskovosť odvetvia.

Investičné poistky zarábajú

Kto vydržal a ostal verný investičným
životným poistkám - v časoch najväčšej krízy padol predpis investičného poistenia, až o 15 percent - môže sa v súčasnosti tešiť z extra výnosov. Investičné životné poistenie celkovo za pol roka zarobilo až 30 miliónov eur, takmer polovicu z celého zisku poisťovní. Takmer celý zisk je priamo príjmom klientov, poisťovne v ich mene prostriedky len investujú a strhávajú si za to poplatky. Napriek vysokému investičnému zisku tak poisťovne na tomto výnose profitovali minimálne. Aktuálna situácia, keď poisťovne v životnom poistení prerábajú na garanciách pre klientov, mení tvár a ponuku v biznise. Konkurencia nedovoľuje skresať garancie pod zákonom stanovené maximum 1,9 percenta, a tak sa mení ponuka produktov. Popri investičných poistkách - kde investičné riziko nesie v plnom rozsahu klient, nie poisťovňa - sa vo väčšom rozsahu začínajú predávať čisto rizikové životné poistky. Tie neobsahujú vôbec žiadny sporivý prvok a kryjú len riziká. Od smrti a úrazu, cez chirurgické zákroky a kritické choroby až po menej bežné krytia ako ušlý zárobok či nezamestnanosť. Ide tak o akýsi návrat ku koreňom: poisťovne sa pri týchto produktoch upúšťajú od investovania a venujú sa výlučne svojej prapodstate - krytiu rizík. Neznamená to však, že tradičným kombinovaným produktom odzvonilo. Čisto rizikové poistky majú výrazne nižšie poistné, čo znamená aj menšie provízie pre ich predajcov. Prechod na výlučne rizikové poistné zmluvy by znamenal prudký prepad príjmov interných aj externých predajných sietí, od nich preto dopyt po investičných a kapitálových poistkách bude aj naďalej. Poisťovne budú mať akurát záujem znižovať podiel nových kapitálových poistiek, aby sa zbavili vlastného investičného rizika do budúcnosti.