Vynovené produkty Môj Život , Flexi Život a Moja Farbička

10.01.2015 19:21

Vynovené produkty Môj Život a Flexi Život.

Produkt Investičného životné poistenia Môj život a kapitálové životné poistenie Flexi Život obsahujú nové pripoistenia, ktoré je možné si pripoistiť aj na už existujúcich poistných zmluvách.

  1. Rozširuje sa skladba úrazové poistenia o pripoistenie invalidity následkom úrazu

  2. Poistenie jednorázovej výplaty v prípade invalidity

  3. Poistenie výdavkov na nevyhnutnú liečbu realizovanú v zahraničí

  4. Rozšírenie kritických chorôb

  5. Rozšírenie chirurgických zákrokov


 

Vynovený produkty detského životného poistenia Moja Farbička obsahuje aj

 

       Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa


 

Investičné životné poistenia pre dospelých Môj Život ako aj investičné životné poistenie pre deti v programe Moja Farbička umožňujú získanie bonusov :

  1. bonus za výšku poistného

  2. vernostný bonus

Je možné platiť okrem pravidelných platieb aj mimoriadne poistné, alebo naopak je možnosť prerušiť platenie.