Ako zvoliť správne investičné poistenie

23.09.2015 14:20

Ako zvoliť správne investičné poistenie 

 

Na slovenskom poistnom trhu pôsobí Allianz – SP už niekoľko desiatok rokov a v súčasnosti spravuje viac ako 7 miliónov poistných zmlúv. Je najväčšou univerzálnou poisťovňou a jej produkty patria medzi tie najlepšie, čo každoročne oceňujú nezávislí odborníci a široká verejnosť. Za uplynulý rok získala Allianz – SP mnoho ocenení a v súťaži Zlatá minca jej produkty dostali 10 najvyšších cien.

Pri výbere investičného životného poistenia je dôležité zohľadniť viacero faktorov. V prvom rade je pri investičnej časti poistenia potrebné, aby si klient navolil správnu investičnú stratégiu, to znamená, aby správne rozložil svoju investíciu medzi konzervatívne a rizikové zložky. Pri tomto výbere je dôležitých viacero faktorov. Platí zásada, že čím mladší klient je, tým rizikovejšie môže investovať. Predpokladá sa, že jeho poistná zmluva bude mať dlhšie trvanie. Akcie a rizikovejšie tituly zarábajú v dlhodobom meradle viac ako napríklad dlhopisy.

Ďalším dôležitým faktorom je averzia, resp. príklon klienta k rizikovejšiemu investovaniu. Tu môže veľmi pomôcť investičný dotazník, pomocou ktorého každý šikovný finančný agent vystihne potreby klienta. S jednoduchými a krátkymi otázkami je tak možné zistiť, či má klient základné znalosti o finančných trhoch, či je ochotný vystaviť sa väčšiemu investičnému riziku a na základe toho mu namodelovať správnu investičnú stratégiu.

V neposlednom rade je veľmi dôležité, v akom období je poistná zmluva uzatváraná. Je treba zdôrazniť jeden zaujímavý jav. Väčšinou sa klienti, a na Slovensku to platí ešte viac, správajú opačným smerom, ako by sa mali. Počas krízy akcie predávajú a na druhej strane, keď sú ich ceny vysoko, tak ich nakupujú. Pritom by to malo byť opačne, keď je lacno, treba nakúpiť a naopak, keď je draho, tak predať.

Popri investičnej zložke je súčasťou investičnej poistnej zmluvy riziková časť. V nej si klient navolí, aké rizika chce mať kryté. Aj v tomto prípade je potrebné dôkladne si prejsť všetky možné pripoistenia s dobrým finančným agentom, ktorý vie dôkladne vysvetliť, pred akými rizikami ho poistenie chráni. Vo všeobecnosti sa klient môže chrániť svoju rodinu v príde úmrtia, alebo seba voči riziku úrazu, invalidite, nezamestnanosti, ale napríklad aj voči tomu najhoršiemu, a pre tento prípad vedieť zabezpečiť svoju rodinu. Preto je dôležité nechať si všetky možné aspekty novej poistnej zmluvy dôkladne vysvetliť, aby mal klient poistný produkt ušitý na mieru. Na poistenie by sa totiž mal spoľahnúť, aby mu v prípade poistnej udalosti vedelo pomôcť a na konci poistnej doby mu uľahčilo vstup do dôchodku.

Allianz – Slovenská poisťovňa pre Vás teraz pripravila limitovanú ponuku - Poistenie úrazovej invalidity so zvýšeným krytím o 50 %.

V prípade poistnej udalosti bude poistenému jednorazovo vyplatené poistné plnenie vo výške jeden a pol násobku poistnej sumy platnej v deň vzniku poistnej udalosti (t. j. úrazu).

Invaliditou sa v tomto poistení rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac

ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, potvrdený v rozhodnutí príslušného orgánu alebo inštitúcie.

Ponuka platí len do 31.októbra 2015.