Životné poistenie - kritéria

05.11.2015 08:56

Aké faktory zvažovať pri výbere životného poistenia ?  

   Pri výbere životného poistenia sa zamerajte na vaše aktuálne príjmy a záväzky, na svoje potreby, rodinu. Zohľadňujte aj svoj vek. 
Životné poistenie je dlhodobý produkt s veľkou variabilitou. Ak si ho uzatvoríte, zaviažete sa platiť poistné na dlhé roky dopredu, preto je dôležité sa nerozhodovať unáhlene, ale poradiť sa s odborníkmi.
   Pri výbere životného poistenia sa skontaktujte s vašim finančným poradcom. Ak ho nemáte, môže si nájsť na internete na sociálnych sieťach referencie, webové stránky o poradcov vo vašom okolí, alebo si zájsť na pobočku poisťovne.  Radím, aby ste si dôveryhodnosť poradcu najprv overili, predtým než niečo podpíšete. Kvalitný finančný poradca vám vytvorí odbornú analýzu vašich potrieb a na jej základe vám poradí výber čo najvhodnejšieho životného poistenia a to viacero variant.

 

Akú cieľovú sumu si vybrať ?

    V prvom rade by ste si mali ujasniť, či chcete poistiť seba, alebo svoju rodinu, alebo súčasne seba aj rodinu. Podľa toho si viete v spolupráci s poradcom z poisťovne nastaviť aj výšku poistnej sumy. Ak je niekto finančne závislý od vášho príjmu, teda ste živiteľom rodiny, budete potrebovať vyššiu sumu životného poistenia, ako keby ste boli sám. Poistná suma by mala pokryť zabezpečenie rodiny, keby došlo k úrazu, vašej chorobe či nebodaj k smrti.

   Pri výbere poistky by ste nemali zabudnúť na finančné záväzky z rôznych pôžičiek, ktorých splácanie by pre vás alebo pre vašu rodinu mohlo byť problémom nielen v prípade úmrtia či zhoršenia zdravotného stavu, ale aj v prípade straty zamestnania. V takomto prípade je dôležité, aby ste mali krytý úver aj pre prípad dlhodobej PN či invalidity.

 

Dĺžka a cena poistenia


    Pri výbere životného sporenia nezabudnite na správne nastavenie jeho dĺžky. Keď si chcete popri životnom poistení nasporiť a prilepšiť si k dôchodku, nastavíte si poistnú sumu na svoj penzijný vek. Pri rizikovom životnom poistení môže dĺžka poistnej doby závisieť napríklad od dĺžky úveru.
  V životnom poistení platí, že čím ste starší, tým je vyššie aj poistné, čo vyplýva zo zvýšenej rizikovosti vás ako klienta pre poisťovňu. Preto poisťovne odporúčajú uzatvárať poistku na život v nižšom veku.


   Pýtajte sa na detaily

   Pred uzatvorením poistenia si dôsledne zistite poistné podmienky produktu, aby ste neboli prekvapení v priebehu jeho platenia. Pýtajte sa na cenu poistenia, podmienky jeho zrušenia, zmeny, na výplatu poistnej sumy, na výluky. A prečítajte si aj podmienky v zmluve. Zistite si, či je možné v priebehu poistenia meniť výšku poistného alebo pripoistiť iné riziká do poistenia. Vaša životná situácia sa môže neustále meniť – napríklad sa vám narodí dieťa, či si nájdete rizikovejšiu prácu. Preto je dôležité, aby ste sa spolu s vašim poistným poradcom aspoň raz ročne stretli a prešli si, čo všetko sa vo vašom živote za ten rok zmenilo a poistku spoločne upravili, ak je to nutné.

    Napokon sa musíte rozhodnúť aj pre typ životného poistenia - či si zvolíte  kapitálové  alebo investičné.

Investičné životné poistenie predstavuje investovanie podielových jednotiek do fondov v rámci rôznych investičných stratégií podľa ľubovoľného výberu klienta. Konečná hodnota účtu, t.j. objem finančných prostriedkov, ktoré sú klientovi vyplatené, nie je garantovaná a na začiatku poistenia známa, ale je veľká pravdepodobnosť, že si nasporíte viac. Na rozdiel od toho, v rámci kapitálového poistenia si klient vopred navolí poistnú sumu, ktorá mu bude vyplatená a výšku tejto sumy mu poisťovateľ garantuje. V súčasnosti je to suma s 0 % zúročením, staršie zmluvy majú garantovaný úrok aj 4 %.