Prečo havarijne poistenie ?

28.10.2015 09:43

Prečo havarijné poistenie?

 

 Zatiaľ čo PZP prepláca škody spôsobené vaším autom,  KASKO,  teda havarijné poistenie, kryje náklady na škody spôsobené na vašom vozidle. A to aj v situácii, ak ste si škodu spôsobili sami. Povinným poistením je len v prípade, ak je vozidlo zakúpené na lízing alebo úver. Aj napriek tomu, že nehodovosť stúpa a finančné náklady za opravu poškodeného auta sú vysoké, veľa vodičov nad havarijným poistením stále váha. Vidí sa im pridrahé. Na čo je dobré havarijné poistenie a v ktorých prípadoch sa oplatí poistiť len čiastočne?

Cena za havarijné poistenie, podobne ako pri PZP, závisí od typu motorového vozidla. Odvíja sa aj od novej ceny vozidla, ktorá je zároveň sumou, na ktorú je vozidlo poistené, a tak isto od dojednanej spoluúčasti. Pri výbere je vhodné zvážiť, proti akým rizikám si vozidlo chcete dať poistiť. Základom je poistenie proti riziku živelnej udalosti a havárie.

To znamená, že havarijné poistenie vám garantuje náhradu škody pri živelných udalostiach ako sú napr. povodeň, záplava, pád stromu, požiar, víchrica, či krupobitie.

Haváriou nemusí byť len náraz do stromu či múra, zrážka s iným vozidlom, ale aj stret so zverou, čo môže na vašom aute spôsobiť nemalé škody.

Ďalej si môžete vozidlo poistiť aj proti krádeži celého vozidla alebo jeho častí. Tu ale musí spĺňať podmienky zabezpečenia, ktoré daná poisťovňa vyžaduje. Súčasťou poistenia proti krádeži je aj poistenie proti lúpeži a poškodeniu vozidla vandalizmom.

Aby ste mali havarijné poistenie úplné, môžete si pripoistiť čelné sklo, prípadne všetky sklá, batožinu nachádzajúcu sa v aute, úraz posádky, či náklady na zapožičanie náhradného vozidla.

Ak ste si istí, že si sami škodu určite nespôsobíte, môžete siahnuť po čiastočnom havarijnom poistení. Tu máte vozidlo poistené len proti živlu, v niektorých poisťovniach aj proti krádeži. Z rizika havárie sú tu kryté len škody spôsobené zrážkou so zverou alebo nezavinené poškodenie skiel.

Ak vám škodu na vašom vozidle spôsobí iné vozidlo, je krytá z PZP vinníka. Avšak Povinné zmluvné poistenie hradí škodu len do výšky časovej ceny, teda napr. ceny vášho blatníka mínus opotrebenie. Preto je dobré mať uzatvorené havarijné poistenie, z ktorého môžete mať preplatenú celú opravu.

V prípade totálnej škody (krádež, zničenie) vám poisťovňa uhradí len trhovú cenu, ktorá zohľadňuje opotrebenie a ktorá je obyčajne výrazne nižšia ako pôvodná cena vozidla. Túto cenu ešte poisťovňa zníži o hodnotu vraku vozidla a spoluúčasť. V tomto prípade môže pomôcť poistenie GAP, teda poistenie finančnej straty, ktoré vám rozdiel medzi trhovou cenou a pôvodnou cenou vozidla a prípadne aj spoluúčasť vykryje.

GAP poistenie je výhodným doplnkom pre vaše havarijné poistenie. Je to poistenie finančnej straty v prípade krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živelné udalosti). Poistné produkty typu GAP (z anglického slova medzera) fungujú na princípe vykrytia určitej "medzery" finančnej investície, o ktorú by poškodený majiteľ vozidla inak prišiel.

K havarijnému poisteniu poskytujú poisťovne balíčky rôznych asistenčných služieb, ktoré zabezpečujú prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí vám napr. pomôžu odtiahnuť pokazené auto z diaľnice v zahraničí do najbližšieho servisu.

Územná platnosť havarijného poistenia je väčšinou v rámci geografického územia Európy. Ak dôjde k poistnej udalosti mimo Slovenska, stačí zavolať na číslo asistenčnej služby poisťovne, ktorá vám zabezpečí pomoc v danej krajine.

KASKO a GAP ponúkajú viaceré poisťovne. Preto je najlepšie sa obrátiť na sprostredkovateľa poistenia, ktorý má lepší prehľad aj o doplnkových službách. Dokáže vyhodnotiť poistenie na mieru skôr, ako by ste si to overovali u každej poisťovne osobitne. Zároveň môže využiť aj cenové úpravy tak, aby to pre klienta bolo najvýhodnejšie. Každá poisťovňa poskytuje pri uzavretí havarijného poistenia iné zľavy, prípadne asistenčné služby.