Poistenie sedadiel

16.06.2015 16:14

Chodievate do práce autom a beriete kolegov ?

Na služobné cesty používate svoje súkromné auto a vozíte aj spolupracovníkov ?

Ste ľudomil a zastavujete stopárom ?

Vozíte nie len najbližších, ale aj širšiu rodinu ?

A viete, že viac ako iní potrebujete mať uzatvorené poistenie sedadiel ?

 

Poistenie sedadiel je úrazové poistenie osôb vo vozidle.

Poistenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody v motorovom vozidle a zabezpečuje komplexné poistné krytie pre tieto prípady :

Smrť následkom úrazu

Trvalé následky úrazu

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici po úraze

 a je možné dojednať ho ako pripoistenie

k havarijnému poisteniu  Moje auto KASKO.

Ak máte vozidlo havarijne poistené v inej poisťovni, ale chcete využiť výhody úrazového poistenie osôb vo vozidle u nás, je možné ho dojednať aj samostatne.