Poistenie na hory

26.06.2015 13:31

    Turisti chodia do poistení  ( On line poistenie )

Viac ako traja zo štyroch ľudí prichádzajú do hôr poistení. Horskí záchranári konštatujú, že ide o vysoké číslo, pretože ľudia nechcú riskovať zaplatenie veľkých súm za záchranu v horách. Za posledných desať rokov evidujú horskí záchranári šesťdesiat neplatičov.

Predstavte si, že na prechádzke Studenovodským vodopádom si na klzkom kameni podvrtnete členok a ďalej ísť nemôžeme. Aj pri takomto zdanlivo banálnom zranení ste vo vysokohorskom teréne odkázaní na pomoc horských záchranárov. Zvyčajne až v tej chvíli turista zvažuje, či uzavrel poistenie do hôr, lebo len úrazové poistenie nestačí.
Za pomoc horských záchranárov môžete zaplatiť od päťdesiat až do tridsaťtisíc eur. Všetko závisí do dĺžky, náročnosti a rozsiahlosti akcie. Svoje záväzky voči záchranárom si dodnes nesplnilo šesťdesiat tých, ktorí potrebovali záchranu v horách. Ide o číslo za posledných desať rokov.

Jozef Janiga, riaditeľ Horskej služby: "V súčasnosti evidujeme okolo sedemdesiatpäť až osemdesiatpäť percent ľudí, ktorí sú poistení. Je to v podstate jedno, či sú to slovenskí občania alebo občania zo zahraničia. Čo sa týka neuhradených nákladov za výkon záchrannej činnosti, evidujeme ich okolo šesťdesiat od roku 2006, čo zas nie je nejaký extrémne vysoký počet. Množstvo ľudí, aj ktorí neboli poistení, tak tieto náklady uhrádzajú."

Poistenie do hôr si uzatvoríte u svojho finančého poradcu, ale turisti si ho môžu uzavrieť dokonca aj zopár minút pred túrou v niektorej z tatranských informačných kancelárií. Pred vstupom do vysokohorského prostredia tak znížia riziko neočakávaného predraženia dovolenky na minimum.

Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Poistenie na hory hradí náklady na:

·         záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni

·         poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni

·         prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

Poistenie do hôr je možné uzatvoriť pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti. Zoznam rizikových športov a činností sa nachádza vo Všeobecných poistných podmienkach.

Poistné obdobie

Poistenie na hory môžete uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní.

Územná platnosť poistenia

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba:

·         Belianske Tatry

·         Malá Fatra

·         Nízke Tatry

·         Pieniny

·         Stredné Beskydy

·         Slovenský raj

·         Veľká Fatra

·         Vysoké Tatry

·         Západné Tatry