Nie len peniaze zarábať, ale vedieť si ich aj udržať

17.02.2014 07:01

 

V tomto mesiaci som dvom ľuďom, ktorí majú čistý mesačný príjem cca 500,- € pomohol ušetriť 1.000,- € v priebehu hodiny.

Stačilo, že si uvedomili, že zarábaniu peňazí venujú 8 hodín denne, 5 dní v týždni,

ale tomu ako si ich udržať nevenujú takmer žiadny čas. Keď si na to vyhradili 1 hodinu svojho času – hneď získali 1.000,- € , ktoré už takmer stratili.

 

Prvý prípad.

   V rodine nastala neočakávaná udalosť, ktorá bola spojená s finančným výdavkom, ktorý presahoval momentálny finančný stav rodiny.

 

Nakoľko manželka mala životné poistenie, ktoré aj naďalej potrebuje rozhodla sa toto poistenie zrušiť a uzatvoriť si nové. Keď sa informovala, koľko z poistnej zmluvy dostane, zistila, že to nie sú ani 2/3 z toho čo šetriacej čiastky poistnej zmluvy vložila.

 

Preto sa rozhodla poradiť sa so mnou.

Keď som ju informoval o tom, aké sú možnosti riešenia jej situácie,

rozhodla sa nové poistenie si neuzatvoriť, ale ostať pri existujúcej poistnej zmluve – len si

požiadala o pôžičku z kapitálového životného poistenia.

 

    Už aj ocenila výhody takéhoto riešenia :

Peniaze malo o 10 dní na svojom bežnom účte

( pri zrušení poistnej zmluvy by sa k peniazom dostala najskôr až po 6 týždňoch )

Na existujúcej poistnej zmluve má garantovanú technickú úrokovú mieru 2,5 %

( V novej poistnej zmluve by to bolo len 1,9 % )

Ale najmä ušetrila na poplatkoch pri zrušení existujúcej poistnej zmluvy cca 500,- €.

Poplatky za uzatvorenie novej poistnej zmluvy by boli ďalších 500,- €

 

Prípad druhý

     Mladá žena má uzatvorené životné poistenie, ktoré obsahuje kapitálové životné poistenie ako aj zložky úrazového poistenia a pripoistenie oslobodenia od platenia.

V prípade choroby jej toto poistenie nijako nepomôže. Obáva sa vážnych chorob, ako aj toho, že by sa musela podrobiť chirurgickému zákroku a tak by mohla prísť na isté obdobie o príjem.

Zistila, že na poistnom trhu sú poistné produkty, kde je to možné uzatvoriť a tak sa rozhodla existujúce poistenie zrušiť a zvažovala si uzatvorenie nového poistenia.

 

Keď som sa dozvedel, že táto mladá žena dala výpoveď na existujúcu poistnú zmluvu,

zavolal som jej a dohodli sme sa na stretnutí.

Ponúkol som jej riešenie v rámci existujúcej poistnej zmluvy. Doplnili sme na nej pripoistenie kritických chorôb ako aj pripoistenie chirurgického zákroku.

Klientka vďaka tomu nedostala len odkupnú hodnotu z existujúceho poistenia, ale

zložka kapitálového životného poistenia naďalej pokračuje bezo zmeny s garantovanou technickou úrokovou mierou 2,5 %. V novej poistnej zmluve, ktorú si nakoniec ani neuzatvorila, by musela nanovo oplácať vstupné poplatky a garantovaná technická úroková miera by bola 1,9 %.

Vďaka tomuto pre ňu výhodnejšiemu riešeniu ušetrila na poplatkoch celkovo cca 1.000,- €. A to nerátam rozdiel v zhodnotení poistnej zmluvy vďaka vyššej technickej úrokovej miere.

 

   Sami viete, koľko času a energie venujete zarábaniu peňazí. Preto Vám chcem odporučiť, aby Ste časť svojej energie a času venovali aj tomu, ako si zarobené peniaze udržať, aby Vám ich Vaša neinformovanosť a „rýchlo vyškolený odborník“ vyťahovala z Vašej peňaženky. Našťastie v dnešnej dobe nemusíte všetky informácie vedieť, stačí len vedieť, kde si ich môžete nájsť, alebo sa môžete informovať u toho ktorému dôverujete a ktorý sa danou problematikou zaoberá. A to platí nielen pre poistenie , ale pre všetky sféry osobného aj pracovného života.