Platby a výplaty zo životného poistenia

01.02.2014 07:07

Platby a výplaty zo životného poistenia.

 

Pretrvávajúce názory a schémy o životnom poistení ako :

Poistku si uzatvorím na dohodnutú dobu. Potom ju platím v pravidelných splátkach a

po skončení poistnej doby dostanem vyplatenú sumu – už nie sú celkom pravdivé.

 

Dnes si môžeme uzatvoriť životné poistenie, ktoré umožňuje v priebehu poistenia vykonať zmeny. Na túto variabilitu upozorňujú názvy produktov kapitálového životného poistenia resp. investičného životného poistenia ako „variabilné“, „flexi“ a podobne.

Zmeny sa dajú vykonávať aj na platbe alebo výplate z poistnej zmluvy.

A aké zmeny sa dajú na poistnej zmluve uskutočniť ?

 

  1. Mimoriadny vklad – je to možnosť vložiť okrem pravidelných splátok aj nepravidelné vklady, ktoré sa zhodnocujú rovnako ako pravidelné splátky kapitálového alebo investičného životného poistenia.

  2. Zmena lehoty platenia – pravidelné splátky si v priebehu poistenia môžeme zmeniť na mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné.

  3. Prázdniny od platenia“ - možnosť až o rok si odložiť platenie poistnej zmluvy

  4. Výber mimoriadneho vkladu – možnosť vybrať si časť, alebo celú sumu mimoriadneho vkladu

  5. Pôžička z kapitálového životného poistenia“ - možnosť vybrať si časť už nasporenej sumy ( tzv. rezerva na kapitálovom životnom poistení ). Zároveň je možnosť túto „pôžičku“ vrátiť formou ….

  6. Čiastočný odkup – výber finančných prostriedkov z akumulačných podielových jednotiek z investičného životného poistenia

 

Ak o týchto možnostiach viete, nemusíte si peniaze vyháňať z vrecka ako sa to takmer stalo v týchto prípadoch