Musím zrušiť životné poistenie ? Aké sú iné možnosti ?

31.10.2013 13:32

 Prišli sme do poisťovne, lebo si ideme zrušiť životné poistenie. Nie až tak ojedinelý dôvod

návštevy poisťovne, nakoľko zrušenie životnej poistky vyzerá ako najlepšie riešenie situácie do ktorej sa dostali.

Je to, ale naozaj tak ?

A aké sú dôvody, prečo klienti chcú rušiť životné poistenie ?

 

       1. Je to taká stará nevýhodná poistka, kde platím len pár eur a prípadné plnenie by bolo nízke

 

   Pri rezervotvorných životných poistkách – to takých pri ktorých sa vyplatí klientovi cieľová suma pri ich ukončení – je dobré si výhodnosť poistenia porovnať tým koľko platím mesačné poistné a koľko dostanem pri ukončení poistenia s novou poistnou zmluvou. Nové poistné zmluvy sú aj 30x drahšie, ale garantovaná cieľová suma je len 20 resp. 25 x vyššia.

Isto je potom výhodnejšie túto poistnú zmluvu naďalej nechať v platnosti. Aby sme nezostali poistení len na nízke sumy je vhodnejšie túto poistku si doplniť novou , ktorá zabezpečí doplnenie plnenia zo strany poisťovne na naše požadované výšky.

 

          2.Poistka už nevyhovuje mojím požiadavkám

 

    Keď nastali v našom živote zmeny – napr. už aktívne nešportujeme, alebo už som sa oženil , vydala, tak poistná zmluva uzatvorená pred týmito zmenami nemôže plne zabezpečiť naše nové priority.

   Ani v tomto prípade nie je nutné poistnú zmluvu zrušiť a prípadne si uzatvoriť novú. Súčasné poistné zmluvy sú veľmi variabilné a je možné v nich vykonávať zmeny – počnúc zmenami v pripoisteniach , ktorá poistná zmluva obsahuje. Ak je niektoré pripoistenie už celkom neaktuálne dá sa celkom vylúčiť z poistnej zmluvy a naopak môžeme si nové pripoistenie na zmluve dojednať.

Tiež môžeme požiadať o zmenu poistnej doby či by išlo o jej skrátenie, alebo predlženie.

 

         3.Momentálne nemám poistku z čoho platiť. Keď sa situácia zlepší uzatvorím si novú poistku

 

   Poisťovne umožňujú klientom požiadať o „prázdniny v platení“ . Počas tohto obdobia klient si nemusí platiť poistku a je naďalej poistený. Bežné poistné sa platí z rezervy poistného. To znamená, že pri ukončení poistnej zmluvy sa poistné plnenie zníži o hodnotu, ktorá bola použitá na platenie poistky behom „prázdnin“ + úroky. Ale poisťovňa si neúčtuje storno poplatky za zrušenie poistky a ani následné poplatky za uzatvorenie novej poistnej zmluvy.

 

         4.Potrebujem súrne hotovosť. A peniaze čo mám na poistke by mi pomohli. Aj si budem môcť platiť novú poistku.

 

    Na poistných zmluvách je možnosť poskytnúť zo strany poisťovne klientovi „pôžičku“. Na rezervotvorných t.j. šetriacich poistných zmluvách je klient každoročne informovaný o výške rezervy poistenia – t.j. aktuálnej výšky našetrenej sumy. A až do tejto výšky môže poisťovňa poskytnúť „pôžičku“.

Túto „pôžičku“ môže kedykoľvek klient vrátiť na poistnú zmluvu.

V tom prípade klient dostane vyplatené pri ukončení poistky minimálne pôvodnú cieľovú sumu , ktorá bola dohodnutá pri uzatvorení poistnej zmluvy.

Alebo klient „pôžičku“ nevráti a potom pri ukončení poistnej zmluvy sa klientovi vyplatí cieľová suma znížená o poskytnutú pôžičku + úroky. ( Cieľová suma je vyrátaná spolu s garantovaným úrokom. Keďže klient si vyberie pôžičku , hodnota pôžičky sa už nemôže úročiť, nakoľko na poistnej zmluve už nie je, preto sa aj úroky odpočítajú ).


 

     V prípade, že uvažujete o zrušení poistnej zmluvy radím neunáhliť sa, ale najskôr požiadať poisťovňu o výpočet aktuálnej odkupnej hodnoty.

Ak si od zaplateného poistného odpočítate odkupnú hodnotu zistíte koľko Vás bude stáť predčasné zrušenie poistnej zmluvy a môžete situáciu ešte raz zvážiť.


 

     Ako som spomenul vyššie zrušenie poistnej zmluvy nie je jediným spôsobom ako riešiť zmeny v našom živote alebo nečakané situácie. Preto je vždy lepšie poradiť sa ohľadom poistenia s tým , ktorému dôverujete a ktorý sa v problematike životného poistenia vyzná, lebo takto môžete ušetriť poplatky za zrušenie poistnej zmluvy a existujúca poistná zmluva Vás pritom zabezpečí rovnako ako prípadná nová poistná zmluva.