Volali mi z poisťovne

10.11.2013 14:50

 

 Dostávam otázky ohľadom „starých“ poistných zmlúv a zmlúv, ktorým končí platnosť.

Väčšinou tomu predchádza telefonát, alebo osobná návšteva sprostredkovateľa poistenia. A informácie, ktoré im pri tom uvedie, vzbudzujú pochybnosti.

Rád sa s Vami podelím, s akými tvrdeniami sa moji klienti už stretli :

 

1. Poistnú zmluvu , ktorá Vám končí som dostal pridelenú já, s nikým iným ju nemôžete riešiť.

   Poistné zmluvy, ktorý má poisťovňa v kmeni sú jej „rodinným zlatom” a preto sa vedenie poisťovne snaží, aby sa nestalo, že by čo len jedna zmluva, ktorá končí ostala bez povšimnutia. Preto okrem toho, kto danú poistnú zmluvu uzatváral, alebo ju má v správe („zdedil ju“ po odchádzajúcom sprostredkovateľovi poistenia) poisťovňa poistnú zmluvy prideľuje ešte niekomu na vybavenie dožitia ( ukončenie poistnej zmluvy - informovanie klienta, že poistná zmluva končí, prípadne určenie, ak je na poistnej zmluve dohodnutá poistná suma, kde sumu vyplatiť ( či na účet a či na adresu), tiež navrhnúť ďalšie poistenie, aby klient po ukončení existujúcej poistnej zmluvy nezostal nepoistený) .

      Sprostredkovateľ, ktorý tvrdí, že poistnú zmluvu dostal pridelenú a musí ju vybaviť len on - hovorí polopravdu, lebo zmluvu mohol dostať pridelenú, ale v žiadnom prípade to neznamená, že klient ne právo si poistnú zmluvu ukončiť sám, alebo s niekym iným - napr. s tým, kto zmluvu uzatváral, alebo s tým s ktorým riešil napríklad nejakú poistnú udalosť. No zmluvu môže ukončiť a prípadne si uzatvoriť novú s kýmkoľvek iným ak mu príbuzný, alebo priateľ povedal o niekom, s kým bol on osobne spokojný. Je isto výhodnejšie poradiť sa s niekym, o ktorom mám dobré referencie, ako s niekym celkom cudzím.

 

2. Nakoľko som poistnú zmluvu dostal pridelenú já, s nikým iným ju nemôžete riešiť.

     Poisťovňa prideľuje okrem zmlúv , ktorých platnosť končí, tiež zmluvy,

ktoré sú staršieho dáta a je predpoklad, že na nich uvedená poistná ochrana nekryje aktuálne potreby klienta. Sú to životné, ale najmä majetkové poistné zmluvy.

Rovnako ako v prvom prípade, ale platí, že Vy máte právo si vybrať s kým budete danú poistnú zmluvu konzultovať, prípadne meniť.

Predpoklad o nízkej poistnej ochrane neznamená vždy potrebu poistnú zmluvu nahradiť novou. Preto je veľmi dôležité nechať si poradiť a nechať si vysvetliť možné zmeny.

A je dôležité, aby to bolo od človeka, ktorý je na Vašej strane, aby Ste zbytočne neplatili navyše za niečo čo nie je potrebné.

Preto ak máte niekoho v poisťovni, ktorému dôverujete, s ktorým už máte dobré skúsenosti obráťte sa na neho. Isto nie, na človeka , ktorý Vám pri prvom kontakte s Vami klame. Radšej si na internete nájdite niekoho, kto má webovú stránku a na nej uvedené referencie od ľudí, ktorí ho poznajú. Môžno, že niektorých z týchto ľudí poznáte aj Vy a potom sa obráťte na toho koho Vám oni odporúčajú.

 

3. Oslovil ma pán/pani X.Y. nakoľko mám poistku na dom (chatu, byt a pod.), ktorú som si uzatváral už pre 20 rokmi. Čo mám robiť ?

     Aj keď daného človeka, ktorý Vás oslovil osobne nepoznáte, v dnešnej dobe už asi každý zanecháva na internete svoju stopu. A je jedno či on sám internet využíva, alebo nie. Isto by som každému poradil zadať si v niektorom prehliadači ( Google, Zoznam a pod.) meno a priezvisko volajúceho z poisťovne.

    A tak môžete zistiť či má daný človek svoje webovské stránky, či sa nevenuje aj niečomu inému, ako len poisťovaniu, či je zapísaný v registru sprostredkovateľov v Národnej banke Slovenska, prípadne jeho názory, ktoré uverejnil na sociálnych sieťach, či nie je dlžníkom napr. sociálnej poisťovne a podobne.

   Je ďaleko väčšia pravdepodobnosť, že mi dobre poradí ten, s ktorým už mám dobré skúsenosti, alebo ten kto má svoju web stránku na ktorej aj radí ohľadom poistenia a výlučne sa venuje len poisťovaniu a už dlhšiu dobu, ako ten, čo sa tomu venuje len popri zamestnaní alebo začal len prednedávnom.

 

4. Poistná zmluva prestáva platiť a musím Vám uzatvoriť novú

     Pri životných poistných zmluvách a niektorých majetkových je uvedený koniec poistenia. Zmena pred koncom poistnej doby môže byť návrhom pre klientka nie však nutnosťou.

Majetkové poistné zmluvy sú dohodnuté väčšinou na dobu neurčitú. Ukončenie poistnej zmluvy poisťovňa oznamuje klientovi oficiálnym listom, kde uvedie aj kontakt, kde sa klient môže obrátiť, aby dostal vysvetlenie.

Môže tam byť uvedený aj kontakt na sprostredkovateľa poistenia. List predchádza telefonátu sprostredkovateľa poistenia. Ak list chýba, ide len o ponuku pre klienta, ktorý ju môže prijať ako aj odmietnuť. Ak ju odmietne zostáva platná pôvodná poistná zmluva.ň

 

5. Ak si poistnú zmluvu nezmeníte túto Vám zrušíme a nebudete poistený.

   Ako som uviedol vyššie musí byť klientovi doručený oficiálny list, ak list chýba ide zasa len o ponuku pre klienta, ktorý ju môže prijať ako aj odmietnuť.

 

6. Poistnú zmluvu si musíte zmeniť teraz, lebo do konca týždňa musím mať všetky pridelené zmluvy vybavené

    Ide o jasný nátlak na klienta, aby nemal čas si premyslieť danú situáciu, pred ktorú ho sprostredkovateľ poistenia postavil.

Ale vždy máte právo na to , aby Ste mali čas si zmenu zvážiť, alebo aby Ste sa mohli o nej poradiť s niekym, kto sa v danej problematike viac vyzná. Tiež je vždy dostatok času na to , aby Ste sa obrátili na toho, komu dôverujete vďaka svojej osobnej skúsenosti, alebo skúsenosti Vašich príbuzných či priateľov. Alebo , aby Ste si mohli na internete preveriť a dozvedieť sa o tom, ktorý Vám tak nástojčivo ponúka zmeny na poistke.