Invalidných dôchodcov pribúda

08.10.2015 14:17

Invalidných dôchodcov pribúda

 

Riziko invalidity na Slovensku neustále stúpa. Potvrdzuje to rastúci počet priznaných invalidných dôchodkov od Sociálnej poisťovne. Samotný invalidný dôchodok však nedokáže nahradiť stratený príjem. Individuálne životné poistenie teda naberá na váhe.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne počet invalidných dôchodkov na Slovensku stúpa. Kým ešte v auguste roku 2010 bolo na Slovensku 210 tisíc invalidných dôchodcov, tento rok to už bolo o 25,5 tisíc invalidov viac. V súčasnosti tak invalidný dôchodok od Sociálnej poisťovne poberá takmer 236 tisíc Slovákov. Invalidný dôchodok je však vo všeobecnosti nepostačujúci a nedokáže plnohodnotne nahradiť bežný príjem.

Kým priemerná mzda Slováka predstavuje 877 eur mesačne, k 31. augustu 2015 predstavoval priemerný mesačný čiastočný invalidný dôchodok (od 40 do 70 percent poklesu pracovnej schopnosti) 197,84 eur a úplný invalidný dôchodok (nad 70 percent poklesu pracovnej schopnosti) 353,01 eur.

Sociálna dávka od štátu nedokáže nahradiť dlhodobý výpadok príjmu, preto by pripoistenie invalidity malo byť nevyhnutnosťou. Napriek tomu sa na toto riziko pri poistení často zabúda. Podľa prieskumu si ľudia poisťujú skôr náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (49 percent respondentov), na rozdiel od invalidity (41 percent).

Počet priznaných invalidných dôchodkov
k 31. augustu 2010  - 210 177
k 31. augustu 2012  - 227 162
k 31. augustu 2013  - 231 489
k 31. augustu 2014  - 231 475
k 31. augustu 2015  - 235 489


Každý tretí Slovák
Úraz pritom môže obrať človeka o príjem zo dňa na deň a dlhodobo mu skomplikovať život. Stav poistnej ochrany pred rizikom invalidity je teda podľa nedostatočný. Na Slovensku sú najviac nepoistení mladí ľudia. Podľa prieskum Ipsos Tambor, realizovaného pre NN Životnú poisťovňu, nemá každý tretí mladý Slovák žiadne životné, ani úrazové, poistenie. Teda ochranu proti finančným následkom úrazu či choroby.

Hoci úrazy podľa štatistík najviac ohrozujú mužov (až 80 percent poškodených) – tí sú, paradoxne, ľahostajnejší voči riziku invalidity ako ženy. Je preto úlohou poisťovní hovoriť o možných rizikách a nastavovať poistné produkty tak, aby sa dokázali prispôsobiť individuálnym životným situáciám ľudí.

Invalidita je vôbec najväčším rizikom. Znamená totiž natrvalo nižší príjem a prípadne i ďalšie výdavky na opateru, nákup zdravotníckych pomôcok či zriadenie bezbariérového prístupu. Preto by sa mal každý dospelý človek chrániť Pripoistením invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby, aby sa nemusel obávať zníženia svojho životného štandardu.

Po 3 mesiacoch
Udržať si dlhodobo životný štandard len vďaka vlastným úsporám či štátnym dávkam nie je teda reálne, pričom v budúcnosti sa očakáva pokles dávok ešte viac nadol. Prieskumy ukazujú podobné zistenia pre strednú Európu ako aj príjmovo silnejšie USA. Podľa prieskumov BNP Paribas Cardif až polovica českých rodín nedokáže. v prípade, ak jeden zo živiteľov stratí zamestnanie, finančne udržať rovnaký životný štandard dlhšie než tri mesiace.

Podobný výsledok zistila aj americká poisťovňa Anthem: až dvom tretinám Američanov vydržia úspory v prípade výpadku príjmu len 3 mesiace. Alarmujúce zistenie dôvodiace význam poistenia.