Potrebujete finančného agenta?

28.09.2015 15:13

Ak sa nevyznáte v spleti podmienok finančných produktov, možno by ste uvítali pomoc finančného sprostredkovateľa. Poradíme vám, ako si vybrať správneho.

RADÍ: generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov DARINA HUTTOVÁ

Väčšina ľudí si myslí, že s peniazmi vie zaobchádzať, prax však ukazuje, že opak je pravda. Nezmyselné zadlžovanie u podozrivých finančných subjektov, zle nastavené podmienky úverov, poisťovanie toho, čo prakticky nepotrebujete poistiť, a prehliadanie toho, čo vzápätí treba draho pripoistiť, to sú len niektoré príklady toho, ako môže dopadnúť nesprávne narábanie s peniazmi a zlé finančné plánovanie. Pomôcť vám môže finančný sprostredkovateľ. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 12-tisíc registrovaných finančných agentov, ktorí sprostredkúvajú finančné produkty v sektoroch poistenia, kapitálového trhu, vkladov, úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Ako spoznať, ktorý sprostredkovateľ je ten správny a ponúkne vám to, čo naozaj potrebujete?

Je registrovaný v NBS. Finančný sprostredkovateľ musí byť registrovaný v Národnej banke Slovenska, pretože vykonáva podnikanie podľa osobitného zákona. Registráciu a oprávnenie sprostredkúvať finančné produkty si overte na internetovej stránke NBS.

Netají svoju identitu a väzby. Sprostredkovateľ vám musí okrem svojho mena povedať aj to, pre ktorú organizáciu pracuje a ktoré finančné inštitúcie zastupuje. Ako potenciálnemu klientovi vám musí umožniť preverenie tejto spolupráce. Aj spomínané organizácie musia byť registrované v NBS a finančné inštitúcie, ktoré zastupujú, zverejnené na ich webových sídlach.

Nepresviedča, ale vysvetľuje a informuje. Je to profesionál, ktorý má v náplni práce rozumieť a vyznať sa vo finančných produktoch. Dokáže sa pozrieť na príjmy a výdavky a podľa životnej situácie poradiť, aké finančné produkty pomôžu zaistiť životný štandard a udržať životnú úroveň aj do budúcnosti. Pomáha riešiť finančné problémy v situáciách, z ktorých bežný človek nevie nájsť východisko.

Má dobré referencie od svojich klientov. Na činnosť nováčikov by mal dohliadať služobne starší kolega.

Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, existujúce portfólio produktov, o vaše potreby a plány do budúcnosti.

Preverí vaše skúsenosti s finančným trhom. Na základe toho určí spôsob komunikácie tak, aby vám všetky odborné informácie boli zrozumiteľné a jasné. Zvýšenú pozornosť treba venovať kapitálovému trhu, kde každý klient musí absolvovať takzvaný test vhodnosti investície.

Vyberie vhodné finančné produkty a informuje vás, ktoré produkty nie sú pre vás vzhľadom na vaše možnosti. Nesmie vám sprostredkovať produkt, ktorý zo svojich príjmov nedokážete splácať. Každé uzatvorenie zmluvy totiž predstavuje pre klienta finančný záväzok voči finančnej inštitúcii.

Poučenia riadne vysvetlí. O sprostredkovaní finančných produktov a služieb sa spisuje písomný protokol. Obsahuje množstvo poučení, ktoré dobrý sprostredkovateľ riadne vysvetlí. Jeden rovnopis protokolu dostanete vy. Výnimku tvoria iba jednoduché produkty, napríklad cestovné poistenie či povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, keď sa pomerne rozsiahly protokol nemusí vypisovať.

Dá vám dostatok času na rozhodnutie, či ponúkaný finančný produkt využijete, alebo nie. Za uzatvorenie zmluvy zodpovedáte vy osobne, preto je dôležité, aby ste vstúpili do vzťahu, ktorému rozumiete.

Buduje dlhodobý vzťah. Finančný sprostredkovateľ by vám mal ponúknuť dlhodobú starostlivosť a servis. To znamená, že ho môžete kontaktovať vždy, keď to potrebujete.