Týmto hrozí poisťovňa nezodpovedným šoférom!

28.09.2015 15:22

Týmto hrozí poisťovňa nezodpovedným šoférom!

V tomto období jarmokov a vinobraní sa na cestách môžu vyskytnúť vodiči, ktorí neodhadnú svoju schopnosť viesť vozidlo.
Aj počas zábavy je nutné rozmýšľať triezvo, po požití alkoholu si za volant nesadať a v úlohe spolujazdca sa vždy uistiť, či vodič nie je pod vplyvom alkoholu. Následky totiž môžu byť fatálne. Šoférovať po požití aj malého množstva alkoholu sa neoplatí, okrem rizika ublíženia na zdraví sebe aj ostatným a straty vodičského preukazu vodičovi hrozí aj to, že príde o svoj majetok. Ak spôsobí dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, poisťovňa z jeho povinného zmluvného poistenia vyplatí poistné plnenie poškodeným, no môže od neho vymáhať náhradu škody. Takzvaný regres môže byť až vo výške 100 % vyplatenej poistnej sumy. Tá sa v prípade väčšej nehody môže vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur.

Pri jazde pod vplyvom alkoholu môže poisťovňa znížiť poistné plnenie aj v  havarijnom poistení . Zníženie alebo zamietnutie sa uplatní, ak vodič viedol v čase poistnej udalosti vozidlo pod vplyvom alkoholu, návykových látok, alebo sa bezdôvodne odmietol podrobiť skúške na požitie alkoholických nápojov. AllianzSlovenská poisťovňa v minulom roku znížila alebo zamietla poistné plnenie v 43 prípadoch poistných udalostí v dôsledku alkoholu v krvi vodiča. Dobrou správou je, že oproti minulým rokom počet takýchto prípadov klesá. V roku 2013 poisťovňa evidovala 55 poistných udalostí z PZP a havarijného poistenia s postihom za alkohol, v roku 2012 ich bolo 62.

V prípade, ak si poškodený spolujazdec sadol do auta k vodičovi, o ktorom vedel, že je pod vplyvom alkoholu, je poisťovňa oprávnená stanoviť spoluvinu pre poškodeného v zmysle Občianskeho zákonníka. Allianz – SP spravidla uplatňuje spoluvinu vo výške 20 až 30 %. Aby tak poisťovňa mohla urobiť, je dôležité preukázať, že poškodený spolujazdec vedel o tom, že vodič pred jazdou požíval alkohol a aj tak si s ním sadol vedome do vozidla. Ak to preukázať nevie, poškodenému vypláca celé poistné plnenie.

"Konzumácia alkoholu pred jazdou vodičom často dodáva odvahu nezodpovedne riskovať. No dôležité je tiež nepodceňovať riziko zostatkového alkoholu, ktorý sa v tele môže udržať aj na druhý deň. Ľudské telo je totiž schopné odbúrať len 0,1 promile alkoholu za hodinu. Skôr než sa rozhodnete šoférovať, je rozumné použiť jednorazový tester na alkohol," radí Lucia Muthová z Allianz- Slovenskej poisťovne.