Sporenie na dôchodok ?

30.11.2014 15:18

Sporenie na dôchodok ?

 

Ak sme mladí, tak nad dôchodkom nerozmýšlame, považujeme ho za niečo, čo je nám vzdialené desiatky rokov.

   Je to však chyba a platí pravidlo, že čím skôr začnete, tým menej si musíte odkladať.

 

Pribudne chudobných dôchodcov

 

   V roku 1990 bol pomer medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom na úrovni asi 55  %. Avšak napríklad v roku 2012 bol tento pomer o 9 % nižší, t.j. na úrovni 46 %. Ak bude rovnomerne  pokračovať tento negatívny trend, môžeme o 20 rokov očakávať to, že priemerný dôchodok bude na úrovni len 35 % priemernej mzde.

  To však znemená, že poberať dôchodky pod hranicou chudoby bude viac ako 1,1 mil. v súčasnosti zamestnaných ľudí s príjmami pod 700 €. Aj v dnešnej dobe skoro tretina dôchodcov poberá penzie pod aktuálnou hranicou chudoby. Najviac ohrození chudobou budú v dôchodkovom veku živnostníci a nezamestnaní, ktorých odvody sú minimálne.
 

1.   Postará sa o mňa štát?

 

      Isto nie. Keďže sa rodí čoraz menej detí a obyvateľstvo starne, príjem sa na dôchodku bude neustále znižovať. Pri nezmenenom výpočte dôchodkov bude príjem peňazí do Sociálnej poisťovne nižší, ako výdaj peňazí na dôchodok. Momentálne je dôchodok približne 50 % zo mzdy, z ktorej sú platené odvody. Postupne sa bude zvyšovať vek potrebný na odchod do dôchodku a naopak znižovať percentá, ktoré budú vyplácané zo mzdy. Preto by si mal každý človek individuálne sporiť na dôchodok.

 

2.   Kedy by som mal začať myslieť na sporenie na dôchodok?

 

    Je dôležité si uvedomiť, že pri dnešnom systéme by mal človek myslieť na dôchodok, čím skôr, už keď je mladý. Začať by mať už pri nájdení prvého zamestnania, keď vám príde prvá výplata. Pár rokov pred penziou, napr. v 57 môže byť už neskoro.

 

3.   Kto je najviac ohrozený, že bude mať nízku penziu, keď si nebude sporiť?

 

    Na dôchodok by si mali sporiť všetci, bez rozdielu. Ale najviac ohrození sú najmä živnostníci, ktorí majú podľa daňového priznania nižší príjem ako reálne. Stále však existujú aj zamestnávatelia, ktorí svojim zamestnancom dávajú oficiálne len plat vo výške minimálnej mzdy. Títo zamestnanci by si mali tiež uvedomiť, že dôchodok a ostatné sociálne dávky im vypočítajú z toho, čo odvedú štátu. Teda dôchodok budú mať  z minimálnej mzdy. Dôchodok navyše by sa im v starobe určite zišli.

 

4.   Koľko by som si mal sporiť na starobu?

 

    Sila peňazí nie je ani tak v množstve ako v čase. Mladému človeku stačí odkladať na dôchodok niekoľkonásobne menej ako staršiemu. Čiže, ak si začnem odkladať neskôr, musím odložiť oveľa väčšiu sumu mesačne, čo viac zaťaží jeho rozpočet.

 

 

Príklad :

 

   Sporenie cez životné poistenie

25-ročný muž

    sporenie na 40 rokov do 65 rokov.

Aby si nasporil na dôchodok 50 000 €, musí odkladať 39 € mesačne pri úroku 5 % p. a. /zloženom úročení/

 

45-ročný muž

   sporenie na 20 rokov do 65 rokov.

Aby si nasporil na dôchodok 50 000 €, musí odkladať mesačne 133 € pri úroku 5 % p. a. /zloženom úročení/

 

* Ak by si 45-ročný muž odkladal mesačne len 39 € tak ako ten 25-ročný muž, tak by si na dôchodok nasporil len 10 500 €

 

5.   Akou formou sa mi oplatí zabezpečiť sa na starobu?

 

    Možností je niekoľko - II. pilier,  III. pilier, životné poistenie, termínovaný účet alebo investovanie do akcií. Ktoré sa oplatia a ktoré sú menej vhodné? Niektoré odporúčajú odborníci viac, iné menej.

II. pilier

§  najväčšou výhodou je to, že je to náš dôchodkový účet, peniaze sa v ňom zhodnocujú a je dedičný.

§  v prípade, ak sa človek nedožije dôchodku, peniaze z neho zdedia rodinní príslušníci

§  ak ste v II. pilieri, 4 % z poistného, ktoré odvediete do Sociálnej poisťovne, tá postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení

§  ďalšie 2 % môžete sporiť dobrovoľne po dohode s DSS, tie  nepodliehajú dani, ak chcete, môžete aj viac, ale tie peniaze už podliehajú dani.

III. pilier

§  je to doplnkové dôchodkové sporenie

§  funguje tak, že uzatvoríte zmluvu s DDS

§  je výhodné v ňom sporiť, ak mi tam prispieva zamestnávateľ; výnos nie je až taký veľký, ale ak si uvedomíme, že zamestnávateľ nám prispeje

§  príspevok zamestnávateľa 10 €

§  príspevok zamestnanca 10 € (tak to je 100% výnos)

Termínovaný účet

§  toto sporenie nie je vhodné na sporenie na dôchodok, skôr na krátkodobé rezervy

§  negatívom sú veľmi nízke výnosy

Investovanie do akcií, nehnuteľností

§  je vhodnou formou, ale cez investičné spoločnosti, nie samostatne

§  neodporúča sa ľuďom, ktorí nechcú podniknúť žiadne riziko

Životné poistenie –  kapitálové ,  investičné 

§  je najlepšou formou na sporenie na dôchodok

§  ak je správne nastavená výnos môže byť dosť vysoký

§  nemá na ne dosah žiadna reforma

§  peniaze sa úročia zloženým úrokom /pripisuje sa aj úrok z úroku/