Otvorenie II. piliera a III. pilier - vstup, prestup a výstup

22.04.2015 10:50

Zrejme Ste už postrehli, že sa znova otvoril ( do 15. Júna ) druhý pilier.

Ak ste doteraz v druhom pilieri neboli a máte menej ako 45 rokov, nezaváhajte a do druhého piliera vstúpte. Proces je jednoduchý. Vyberiete si dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, v ktorom si chcete sporiť na dôchodok.

 

Ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a fondy ?

 

Všetky dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) fungujú podľa rovnakých zákonov, takže

formálne sa nelíšia. Pri porovnaní sa pozrite na tri kritériá: veľkosť DSS, čiže jej trhový podiel, typy

fondov a historické zhodnotenie fondov od ich vzniku. Dôležité je aký servis správcovská spoločnosť poskytuje. Poplatky , nakoľko ich obmedzuje zákon, nehrajú až takú rolu, lebo sú porovnateľné.

Pri historickom zhodnotení najviac výpovednú hodnotu majú fondy, ktoré fungujú najdlhšie. Pri porovnaní výsledkov vidíte, ako sa fond dokázal vyrovnať s meniacimi sa podmienkami na finančných trhoch. Porovnávať je potrebné vždy výnosy rovnakých dôchodkových fondov, to je akciový fond jednej DSS s akciovým fondom druhej DSS a za rovnaké obdobie napríklad za obdobie posledného polroka.

 

Vstup:

 

Pokiaľ máte vybratú DSS a fond, stačí navštíviť pobočku zvolenej DSS-ky ,vypísať a podpísať zmluvu. DSS-ka zašle zmluvu do Sociálnej poisťovne a od ďalšieho mesiaca 4 % vašich odvodov pôjde do druhého piliera – na váš osobný dôchodkový účet.

 

Dôvod, prečo by ste mali byť v druhom pilieri, je nepriaznivý demografický vývoj. Ak máte do 45 rokov, vôbec neporovnávajte výpočty cez  "dôchodkové kalkulačky". V čase, keď pôjdete do dôchodku, bude na dôchodok jedného dôchodcu odvádzať odvody o polovicu menej ľudí ako dnes.

Dôchodky z prvého piliera tak o 20 rokov budú musieť byť až o polovicu nižšie ako dnes.

Podľa Štatistického úradu SR je dnes štyridsiatnikov v jednom ročníku 90tisíc. Platia dane a odvody na dôchodky dnešných dôchodcov. Vo veku 65 rokov je 70tisíc dôchodcov. Avšak na dôchodky dnešných štyridsiatnikov zo Sociálnej poisťovne budú platiť dane a odvody dnešné deti – a napr. detí vo veku 10 rokov je len 54tisíc. Skúste sa pomyslene posunúť o 30 rokov. Dnešní štyridsiatnici budú na dôchodku – a dnešné 10ročné deti sa budú skladať na ich dôchodky. Čiže 540tisíc budúcich štyridsiatnikov bude financovať dôchodky 90tisíc 70ročných dôchodcov. Už teraz Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky len vďaka dotáciám z prebytkových fondov a s výraznou pomocou štátu. Za rok 2014 si Sociálna poisťovňa na výplatu dôchodkov zobrala z ostatných fondov sumu 1,3 miliardy eur a 420 miliónov eur bola dotácia štátu. Keby to tak nebolo, museli by sa dôchodky z prvého piliera znížiť takmer o 30 percent...

Fakty sú jasné – rozhodnutie o vašom dôchodku máte vo svojich rukách.

 

Zmena:

Pri prestupe je potrebné si zažiadať  ( žiadosť  musíte podpísať priamo na pobočke SP podľa miesta bydliska ) o Akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.  Ak ste minimálne dva roky dôchodkovo poistený a od prípadného posledného prestupu uplynul viac ako rok, neplatíte poplatok. V opačnom prípade zaplatíte poisťovni poplatok 16,- eur. V novej zmluve sa uvedie, že ide o prestup z inej DSS a spolu s týmto akceptačným listom sa zmluva odovzdá novej správcovskej spoločnosti. Tá už zariadi spolu s SP ostatné.

 

 

Výstup:

Vystúpiť z II. piliera sa dá iba do 15.6.2015.  Ak ste v II. pilieri, isto Ste zo Sociálnej

Poisťovne dostali list, ktorého súčasťou je aj "návratka".

Prípadne si z webu Sociálnej poisťovne stiahnite a vyplňte tlačivo Oznámenie sporiteľa, podpíšte ho a odneste do pobočky. Poisťovňa akceptuje aj voľne sformulované rozhodnutie vystúpiť. Nesmie v ňom však chýbať meno, priezvisko, rodné číslo a vlastnoručný podpis.

Sociálna poisťovňa následne pošle správcovskej spoločnosti oznámenie o výstupe sporiteľa.  Rozhodnutie o vystúpení už nemôžete vziať späť.

 

 

III. pilier:

Ako si vybrať doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a fondy ?

Tretí pilier podlieha menším obmedzeniam ako druhý. To pre správcov znamená viac voľnosti pri investovaní, čo sa môže prejaviť väčšími výnosmi. Pri výbere je dôležitá história ako aj dôveryhodnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS), keďže dôchodkové sporenie je dlhodobý proces.  

Dôležité je tiež, aký servis poskytuje, ako aj porovnávanie výnosov fondov a poplatkov.

V praxi však výber DDSje obmedzený. Ako zamestnanec si ju väčšinou totiž nemôžete vybrať sám, pretože zamestnávateľ má podpísanú dohodu iba s vybranými spoločnosťami. Na druhej strane by firma nemala mať teoreticky problém uzavrieť zmluvu aj s novou DDS, a to aj na podnet zamestnanca, ale o ničom takom zatiaľ neviem.

 

Vstup:

Zmluvu s DDS môže zamestnanec podpísať buď cez sprostredkovateľa  alebo poverenú osobu u zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemôže podmieňovať podpis zmluvy iba cez jeho povereného zamestnanca. Každá zmluva DDS obsahuje povinne aj "štatút fondov".

Rovnako ako pri DSS platí, že rozhodnúť sa treba podľa veľkosti DDS a zhodnotenia úspor. Preto

odporúčam pri výbere DDS urobiť to isté ako pri DSS - obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa,  

 

Prestup:

Keď zamestnanec nemení zamestnávateľa  prestup nemá prakticky zmysel, pretože zamestnávateľ mu do inej ako zmluvnej DDS nebude posielať príspevky.

Pri zmene zamestnania dáva prestup zmysel a potrebná je písomná žiadosť. Neodporúčam v žiadnom prípade prestupovať do 1 roka od podpisu zmluvy, pretože vtedy má DDS nárok na odplatu až do päť percent z hodnoty majetku vášho účtu. Pri prestupe sa platné staré podmienky dávkového plánu automaticky menia na nové. DDS sa líšia vo forme žiadosti o výstup, preto treba vo vašej spoločnosti zistiť konkrétne podmienky a následne spísať zmluvu v novej DDS, a to cez licencovaného sprostredkovateľa alebo cez poverenú osobu zamestnávateľa.

 

Výstup:

Zamestnanec prakticky nemusí vystupovať z DDS, lebo aj keby zmenil zamestnávateľa a nová firma mu neprispieva, jeho prostriedky sa ďalej zhodnocujú a môže si počkať na výplatu dôchodku z DDS podľa platnej legislatívy.

Ak sporiteľ súrne potrebuje úspory a má zmluvu podľa starých podmienok, musí pri predčasnom

vystúpení obetovať 20-percentný poplatok z predčasného výberu. Výstup sa robí na základe žiadosti, v ktorej človek uvedie číslo účtu, kam mu DDS má previesť úspory. Prevod trvá zvyčajne do 30 dní.