PZP na rok 2016

28.10.2015 09:33

PZP: OČAKÁVAJTE ZMENY

 

Ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) sú na pretrase každoročne najviac počas jesene. Doteraz medziročne takmer pravidelne klesali a podobne ako hypotéky aj zákonná poistka na auto môže nájsť tento rok svoje dno. Pozornosť sa zrejme obráti na výhody a podmienky poistky.


Každý rok má svoj charakteristický znak. Kým predminulý rok sa pri zákonnej poistke niesol v znamení zjednocovania poplatkov medzi mužmi a ženami, čo ceny o málo znížilo, vlani poisťovne stavili na detailné výhody v službách.

O ČO PÔJDE? Tento rok to bude viac o zmenách, ktoré do poistiek priniesla legislatíva. ,,Od začiatku apríla tohto roka sa začal celoplošne uplatňovať systém bonus-malus," uvádza Artur Šturmankin z Allianzu - Slovenskej poisťovne a dodáva, že v ňom budú musieť pokračovať už všetky poisťovne na trhu. To totiž po novom prikazuje aj legislatíva. O čo pôjde?

Výšku poistného od apríla tohto roka ovplyvní aj nehodovosť vodiča. Mnohí ušetria, iní si, naopak, priplatia. Všetko bude závisieť od toho, ako poistník jazdí.

Práve tieto zmeny budú ovplyvňovať cenotvorbu a ponuku poisťovní. ,,Naďalej si udržíme osvedčený systém výpočtu ceny poistného na základe parametrov vozidla - objem a výkon motora, vek vozidla. Tiež na základe charakteristiky klienta - jeho veku, okresného mesta jeho bydliska a faktu, či ide o fyzickú osobu alebo podnikateľský subjekt.

O ďalších aktivitách budeme motoristickú verejnosť včas informovať," konkretizuje A. Šturmankin. Od pripravovaných zmien pritom očakáva pokračovanie doterajšieho trendu rastu počtu klientov v povinnom zmluvnom poistení.

MOTIVOVAŤ A CHRÁNIŤ. Práve kvôli novým zmenám bude aj cenotvorba, ktorá by mala byť známa v najbližších týždňoch, vychádzať viac z konkrétnych nastavení poistného. Neustále klesať v cenách totiž ani podľa poisťovní nemá nevyhnutne pozitívny efekt. ,,Neplánujeme plošnú úpravu podmienok ani cien povinného zmluvného poistenia, pretože každá poisťovňa, ktorá ponúka zákonnú poistku, má zo zákona povinnosť stanoviť poistné v takej výške, aby zabezpečila splniteľnosť všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv," tvrdí A. Šturmankin. Inými slovami, aby poistné spĺňalo aj účel, na ktorý je určené, nemôže sa dostať pod určitú hranicu. A, samozrejme, má byť naďalej aj rentabilné pre poisťovne.

Loptička je tak na strane klienta. Je totiž viac na ňom, pre aké poistenie sa rozhodne, čo bude požadovať, ale aj ako bude jazdiť. Úlohou systému bonus-malus má byť podľa štátu motivácia vodičov a poistníkov jazdiť bezpečnejšie, aby si bezškodovou jazdou zlepšili cenu zákonnej poistky.

Vlani bolo rozhodnutie o tom, či uplatniť alebo neuplatniť zľavy za bezškodový priebeh držiteľa vozidla, výlučne v rukách poisťovne. Viaceré poisťovne to brali na vedomie a poskytovali zľavu. Po novom im to prikazuje zákon. ,V praxi to znamená, že oproti predchádzajúcemu roku môže ušetriť vodič, ktorý nehodu nespôsobil. Naopak, vyššie poistné môže od svojej poisťovne očakávať ten, kto nehodu zavinil.

ROKY A PERCENTÁ. V zákone však nie je celkom objasnený systém, podľa ktorého postupovať. Poisťovne tak majú v uplatňovaní zliav naďalej voľnú ruku. ,Maximálnu zľavu za bezškodovosť vo výške 60 percent budú dávať vodičom s niekoľkoročným bezškodovým priebehom. Postupne budú podľa počtu rokov túto zľavu znižovať. Môže sa vám tak stať, že za trojročný priebeh bez nehody dostanete dvadsaťpercentnú zľavu zo základného poistného.

Zjednotením niektorých poistných podmienok a výhod sa tak môže na jednej strane vyhrotiť konkurenčný boj poisťovní, na druhej strane ale aj stabilizovať cenové rozpätie PZP po celom trhu.

Aj popri nových pravidlách je to stále na vodičoch. Poistné sa snažte nastaviť tak, aby nezaťažilo váš rozpočet. Stále sú preto obľúbené štvrťročné splátky, na ktoré sa dá vopred pripraviť a o ktorých nezaplatení vás poisťovne upovedomia. Vyhnete sa tak jednorazovej poistke, ktorú mnoho vodičov pre dôvod vyššej sumy naraz nezaplatí. Zvažujte aj pomer ceny a kvality, využívajte internetové porovnávače poistného s podobnými nastaveniami, sledujte detaily v ponuke a rozhodnite sa včas, ktorá poisťovňa vám vyhovuje najviac. Výhodou pre mnohých sú naďalej aj asistenčné služby, ktoré ponúka k PZP čoraz viac poisťovní. Inými novými benefitmi sú výhodná cena pre vybrané značky a modely áut či možnosť dojednania pripoistení.

ČO SA NAJČASTEJŠIE UHRÁDZA Z PZP ?

* Ak narazíte do stojaceho motorového vozidla - ide o škody na parkovisku alebo o škody, keď v čase nárazu poškodené vozidlo stálo, nedodržanie bezpečnostnej vzdialenosti a náraz do vozidla, ktoré stálo na križovatke.

* Ak sa zrazíte s iným pohybujúcim sa vozidlom - ide o poistné udalosti v bežnej premávke (napríklad nedanie prednosti v jazde, prechádzanie z pruhu do pruhu alebo nevenovanie sa riadeniu vozidla).

* Ak dôjde k poškodeniu čelného skla 

* Ak narazíte do iného stojaceho predmetu - do zvodidiel, zábradlia, dopravnej značky, stromu, budovy, oplotenia, múrika.

* Ak sa zrazíte s pohybujúcou sa osobou alebo cyklistom

 

. Avšak Povinné zmluvné poistenie hradí škodu len do výšky časovej ceny, teda napr. ceny vášho blatníka mínus opotrebenie. Preto je dobré mať uzatvorené havarijné poistenie, z ktorého môžete mať preplatenú celú opravu.