Na prácu v cudzine sa treba poriadne pripraviť

16.07.2015 08:51

Na prácu v cudzine sa treba poriadne pripraviť: Čo si zabaliť na brigádu v zahraničí?

 

Pred odchodom do zahraničia si nezabudnite pozrieť platnosť dokladov a myslite aj na poistenie.

Tisícky mladých Slovákov využijú každoročne možnosti sezónneho zárobku v cudzine. Niektorí idú na "hotové", iní si prácu hľadajú až na mieste.
Pre všetkých však platí, že by mali odchádzať pripravení.  Na čo všetko nesmiete zabudnúť?

Poistenie

Európsky preukaz poistenca: vám zabezpečí rovnaké práva (aj povinnosti) ako domácim poistencom, neochráni vás však pred všetkými poplatkami. Väčšiu ochranu získate s komerčným poistením liečebných nákladov.

Treba rozlišovať verejné a cestovné poistenie.

Verejné zdravotné poistenie: platí zamestnávateľ alebo štát.

Cestovné poistenie: si môžete zakúpiť v poisťovni a vzťahuje sa napríklad na pokrytie liečebných nákladov v zahraničí, batožinu či prípadné spôsobené škody v závislosti od typu a úrovne poistenia, ktoré daná poisťovňa poskytuje. Informujte sa však, či už nie je súčasťou vášho bankového balíčka.

Ak v zahraničí pracujete, budete tam poistení a tam si budete platiť odvody. Zdravotnú poisťovňu si vyberiete vy, alebo vám ju určí váš zamestnávateľ.

Nezabudnite:

do 8 dní zdravotnej poisťovni oznámte, že si platíte zdravotné poistenie v zahraničí a predložte jej doklad vydaný v krajine kde platíte odvody
ak taký doklad nemáte, predložte jej zmluvu od zahraničného zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa
pri odchode na brigádu v zahraničí nemá voči SP študent žiadnu povinnosť (nemusí jej teda svoj odchod vôbec oznamovať), povinnosti v sociálnom poistení bude plniť podľa zákonov štátu, kde bude pracovať.
ak je však študent v SP dobrovoľne poistený (poistné si platí sám) a odchádza do krajín EÚ, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ne­existuje možnosť mať povinné poistenie v jednej a dobrovoľné poistenia v druhej krajine.

Dobrovoľne poistený študent:

1. Sa môže odhlásiť, alebo bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie naďalej. To zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia. Vyplniť treba tlačivo Registračný list FO ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby. Môžete ho zaslať poštou alebo podať osobne v pobočke SP v mieste trvalého bydliska.

2. Ak mu s prácou v krajine EÚ vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, dôjde k zániku jeho dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti priamo zo zákona (v prípade, ak sám nepodal v SP odhlášku).

POZOR! Počas brigády mimo uvedených krajín môže dobrovoľné poistenie v SR trvať bez akýchkoľvek obmedzení.

Bankovú kartu
Do zahraničia sa odporúča cestovať s dvoma typmi kariet – debetnou aj kreditnou. Ideálne je mať so sebou karty viacerých spoločností. Správnym používaním oboch kariet sa dá ušetriť na poplatkoch, resp. ich neplatiť vôbec. Minimálne dve karty je užitočné mať aj pre prípad straty alebo odcudzenia jednej z nich. V prípade straty alebo krádeže karty je nevyhnutné kartu okamžite zablokovať a predísť tak jej zneužitiu. Karta sa dá zablokovať okamžite napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Kreditná karta:

platba v obchode je bezplatná
v zahraničí ju často vyžadujú pri rezerváciách v hoteloch či autopožičovniach

Debetná karta:

je lepšia na výber hotovosti z bankomatu
zaplatíte oproti kreditnej karte nižšie poplatky

Potrebné doklady
platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
pracovnú zmluvu, ak sa to dá, si zabezpečte ešte pred vycestovaním
ak vás čaká odborná práca, zistite si, či je potrebné nostrifikovať vašu kvalifikáciu do krajiny, kam cestujete
veľakrát sa požaduje aj výpis z registra trestov (dajte si ho aj preložiť)
zabezpečte si jazykové a úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácii
zoberte si všetky doklady o predošlom vzdelaní, prípadné referencie a certifikáty potvrdzujúce jazykové znalosti
je dobré mať vytlačených zopár životopisov v anglickom jazyku
medzinárodný vodičský preukaz, v prípade, že cestujete mimo EÚ (cena 6,50 eura)

Bezplatná registrácia na ministerstve zahraničných vecí
Zaregistrujte sa na https://www.mzv.sk/Register a budete dostávať dôležité informácie a prípadné včasné varovania pred hroziacim nebezpečenstvom a pomoc v núdzových situáciách. Stačí vyplniť formulár a uviesť všetky potrebné kontakty. Správy sú zasielané registrovaným cestovateľom formou SMS, prípadne telefonicky.

Mladí a bez práce
56 220 osôb mladších ako 25 rokov je v evidencii nezamestnaných. Tvoria 16 % zo všetkých uchádzačov o zamestnanie.

Takmer 25% mladých obyvateľov Slovenska je bez práce. Priemer Európskej únie je zhruba 21 percent.

Len 2450 nezamestnaných v máji vykonávalo absolventskú prax.

Okolo 10 300 voľných pracovných miest je vhodných pre absolventov škôl.

V septembri na úradoch práce pribúda absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu.

Odmena za brigádu v zahraničí sa zvyčajne zdaňuje tam, kde ste ju dosiahli.

Príjem vyšší ako 1901, 67 eura zakladá povinnost podat danové priznanie na Slovensku. Kto ho dosiahol vzahranicí, zabráni dvojitému zdaneniu tak, že uplatní metódu vynatia príjmov.