Cestovné poistenie

25.05.2015 10:05

Nenechajte sa prekvapiť životom. Uzatvorte si poistenie zo svojim poradcom pre poistenie resp. finančným poradcom.

Teraz aj On line poistenie

Poistenie storna a storno poplatkov

Zlomená noha, autonehoda či smrť blízkej osoby. Aj tieto nepríjemné situácie so sebou prináša život.

Nenechajte sa ním prekvapiť a pri kúpe letnej dovolenky si uzatvorte pre istotu aj poistenie storna a stornovacích poplatkov.

AKO SI VYBRAŤ VHODNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Väčšina Slovákov si čoraz častejšie nakupuje dovolenky vo veľkom predstihu. Finančne sa totiž oplatí kúpiť si letný zájazd už v zime, veď First Minute ponuky sú viac než lákavé. Čo však robiť, ak vás nemilo prekvapí nečakaná situácia a vy nebudete môcť vycestovať? V takom prípade je vhodné mať uzatvorené poistenie storna a storno poplatkov.

Tento typ poistenia si môžete pripoistiť v rámci cestovného poistenia a vzťahuje sa na platby vopred objednanej služby (ubytovacej, dopravnej či stravovacej) alebo na ich kombináciu.

Riziká na vás číhajú všade

Poistenie storna a stornovacích poplatkov vo všeobecnosti zahŕňa tieto riziká: zrušenie cesty, ktorá bola poistená cestovným poistením a bola objednaná, potvrdená cestovnou kanceláriou, cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom;
vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho, pri ktorých je nutné pripútanie na lôžko alebo hospitalizácia;
smrť poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho;
vznik značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti, trestného činu tretej osoby, ktorá im bráni v nástupe na dovolenku či cestu;
zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho z dôvodu živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred odchodom;
povolanie poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak mu bol príkaz doručený po tom, ako uzatvoril cestovné poistenie a poistenie storna.

Viacero poisťovní, viacero ponúk

V Allianz-Slovenskej poisťovni máte v rámci tohto typu poistenia zahrnuté aj náklady súvisiace s vyúčtovaním storno poplatku. Okrem toho ako bonus môžete automaticky získať aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. To vás odškodní v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

V Generali poisťovni si môžete storno poplatky poistiť v rámci balíčka Komplet i Storno. Práve ten obsahuje aj poistenie prerušenia cesty a poistenie nezavineného zmeškania dopravného prostriedku. Poisťovňa vám okrem toho uhradí nečerpané služby na dovolenke a náklady na spiatočnú cestu do výšku 500 eur na osobu.

Union poisťovňa tiež ponúka poistenie storna zájazdu, kde vám preplatí 80% storno poplatku pre chorobu alebo úraz.

Plánujete dovolenku? Vyberte si vhodné cestovné poistenie spolu s odborníkom


Kedy uzavrieť poistenie storna?

Keď si kupujete zájazd v cestovnej kancelárii, väčšinou vám umožnia uzavrieť poistenie storna iba pri podpise zmluvy. Keď si však poistenie dojednáte priamo v poisťovni, máte možnosť vybrať si z ponuky to čo potrebujete. Poistenie storna je potrebné si dojednať hneď pri rezervácii zájazdu, pretože poistná ochrana začína hneď uzavretím poistenia.
    Poistenie storna a stornovacích poplatkov ponúka väčšina slovenských poisťovní. Je len na vás, ktorú si nakoniec zvolíte a predídete tak nepríjemnostiam.

Ak poistenie storna nepožadujete, môžete si uzatvoriť poistenie hocikedy, najneskôr v deň odchodu. Bez komerčného poistenia liečebných nákladov, ktoré stojí približne 12 € na týždeň, cestuje do cudziny každý tretí obyvateľ Slovenska, uvádzajú poisťovne. Ak takého cestovateľa zastihne choroba alebo úraz, pobyt sa mu môže poriadne predražiť.

Ľudia sa spoliehajú na to, že majú od svojej zdravotnej poisťovne Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten však akceptujú len v zdravotníckych zariadeniach zapojených do systému verejného poistenia. Cudzinec v nich musí zo svojho zaplatiť rovnakú spoluúčasť, akú platia domáci.

Ak ste v členskom štáte EÚ museli zaplatiť za ošetrenie v hotovosti, môžete o preplatenie požiadať buď miestnu zdravotnú poisťovňu, alebo vybavovanie odložiť na čas po návrate. Slovenská zdravotná poisťovňa náklady preplatí buď do výšky, akú hradia poisťovne daného štátu svojim občanom, alebo do výšky úhrad za daný výkon na Slovensku. Poistenec si môže vybrať, čo je pre neho výhodnejšie. Ak išlo o ošetrenie v krajine mimo EÚ, slovenská poisťovňa prepláca náklady zásadne len do výšky nákladov v SR.

Na čo nestačí európsky preukaz

Európsky preukaz platí iba v krajinách EÚ, Srbsku, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande. V iných krajinách s ním nepochodíte. Okrem spoluúčasti nekryje ani náklady na prípadný prevoz do domovskej krajiny. A tu môže ísť o doslova likvidačné sumy.

Ak si dovolenkár uzatvorí cestovné poistenie, poisťovňa mu zaplatí z poistenia liečebných nákladov všetky náklady na lekárske ošetrenie vrátane spoluúčasti a predpísaných liekov, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, prepravu na Slovensko, v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov. Výška náhrad je ohraničená len zmluvne dohodnutou maximálnou sumou poistného plnenia.

V rámci cestovného poistenia riešila Union poisťovňa vlani hospitalizáciu klienta s cievnou mozgovou príhodou počas pobytu v USA. Náklady za prevoz do nemocnice, hospitalizáciu a množstvo odborných vyšetrení sa vyšplhali na 100 tisíc eur. Allianz - Slovenská poisťovňa vlani uhradila 320-tisíc eur za operáciu pažeráka s následným dlhším pobytom v nemocnici a návratom domov z USA.

ČSOB Poisťovňa každoročne eviduje úrazy súvisiace s pohybovými aktivitami, ale časté sú aj tráviace problémy klientov. Starší klient cestoval v lete za rodinou do Talianska, kde ho na prechode zrazilo auto. Po dopravnej nehode bol prevezený do nemocnice. Tu mu diagnostikovali komplikovanú zlomeninu stehennej kosti a operovali ho. "Po osemnásťdňovej hospitalizácii sme ho previezli späť na Slovensko, pričom náklady na prevoz do vlasti dosiahli sumu 6636 eur. Tieto náklady boli preplatené zo základného poistenia liečebných nákladov v zahraničí," približuje jeden z prípadov hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Do nepríjemnej situácie sa dostala aj rodina, ktorá sa vybrala s malým dieťaťom na dovolenku v Bulharsku. Žalúdočné problémy aj napriek poskytnutej ambulantnej liečbe pretrvávali a dieťa bolo hospitalizované. Ošetrujúci lekár neodporučil návrat dieťaťa domov autom. ČSOB Poisťovňa preto okrem liečebných nákladov zaplatila aj letecký prevoz dieťaťa s matkou na Slovensko.

Ďalší klient ČSOB Poisťovne sa pri hotelovom bazéne pošmykol a pri páde na zem si udrel hlavu a ostal v bezvedomí. Počas toho, ako mu plavčík poskytoval prvú pomoc, mu ukradli drahé švajčiarske hodinky a mobilný telefón. Páchateľ sa nenašiel. Poisťovňa mu tieto náklady preplatila z pripoistenia batožiny.

Okrem liečebných nákladov sa dá pripoistiť aj batožina, zodpovednosť za škodu, rizikové športy či doplnkové asistenčné služby a úrazové poistenie. Ak idete na výlet len na pár dní, neobľubujete adrenalínové športy a nemáte v kufri cennosti, stačí vám základné cestovné poistenie, ktoré garantuje preplatenie nákladov za ošetrenie choroby či úrazu v krajine.

Čo robiť, ak v cudzine ochoriem

Dovolenkár by mal kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Tá je dostupná non-stop z akejkoľvek krajiny v zahraničí. Asistenčná služba pomôže a poradí ako postupovať v konkrétnej situácii, zorganizuje, prípadne uhradí náklady v závislosti od konkrétnej poistnej udalosti.

"Pracovníci asistenčnej spoločnosti, ktorí s klientom komunikujú v slovenčine alebo češtine, mu poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať, pracovníci budú poisteného spätne kontaktovať. Dôležité je mať so sebou poistnú zmluvu, respektíve číslo poistnej zmluvy kvôli preukázaniu sa u lekára a kontaktom na asistenčnú spoločnosť. Prípadne je dobré si číslo poistnej zmluvy odfotiť do mobilného telefónu a uložiť číslo na asistenčnú službu.

Pri oznamovaní vzniku udalosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo poistnej zmluvy, prípadne číslo poistnej karty, dobu platnosti poistenia, adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa klient nachádza a kde je možné ho zastihnúť. Následne je potrebné stručne opísať situáciu - vznik poistnej udalosti.

Ak klient potrebuje pomoc veľmi naliehavo a tiež pri bežných ochoreniach a zdravotných problémoch, je vhodné vyhľadať najskôr pomoc lekára a preukázať sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti je nutné, aby si klient od lekára vyžiadal originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke.

J. Smatanová upozorňuje, že ak bol dovolenkár hospitalizovaný alebo opakovane bol u lekára, musí bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kontaktovať asistenčnú službu. "Potrebný lekársky prevoz je možný len so súhlasom asistenčnej spoločnosti alebo Union poisťovne. Ak úraz zavinila konkrétna osoba, napríklad v prípade dopravnej nehody, je potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu."

Artur Šturmankin z Allianz poisťovne pripomína, že v prípade ambulantného ošetrenia vyžadujú spravidla lekári platbu hneď v hotovosti alebo kartou. "Klient by si mal vypýtať lekársku správu s uvedením svojho mena, diagnózy, vykonaných úkonov, potvrdenie o zaplatení, a ak si kupuje lieky, tak predpis a potvrdenie o platbe za ne."

Klient sa vo všeobecnosti nemusí preukázať u lekára ničím. Je na lekárovi, či vykoná ošetrenie len na základe poistnej kartičky - nie je to úradný dokument, má len informatívny charakter.

ČSOB má vo svojej bezplatnej mobilnej aplikácii službu Cestovný asistent, do ktorej sa dovolenkár dostane aj bez internetového pripojenia. Obsahuje praktické informácie, návody a dôležité kontakty.

A čo po návrate domov

Papierovanie, ako inak. Každú poistnú udalosť musí dovolenkár nahlásiť (telefonicky alebo písomne) po návrate domov poisťovni. Poisťovňa môže vyžadovať rôzne doklady (zdravotnú dokumentáciu, policajnú správu).

Ak úraz, ktorý klient utrpel v zahraničí, má trvalé následky, je potrebné oznámiť túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate na Slovensko.

Po doručení hlásenia poistnej udalosti a dokumentov likvidátor preverí, či má všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah poistnej udalosti. Ak nie, vyžiada si od klienta doplnenie. A. Šturmankin hovorí, že ak sú doklady v poriadku a udalosť je poistením krytá, je poistné plnenie (preplatenie nákladov na ošetrenie, lieky) vyplatené klientovi v priebehu niekoľkých dní.

V niektorých prípadoch všetko zabezpečuje asistenčná spoločnosť (môže si prípadne od klienta či príbuzných vyžiadať doplňujúce informácie alebo zdravotnú dokumentáciu). Hneď ako sú doložené všetky doklady, likvidácia poukazuje klientovi poistné plnenie v priebehu 24 hodín.

Koľko zaplatíte za ošetrenie na dovolenke v zahraničí (v eurách)

Koľko zaplatíte za ošetrenie na dovolenke v zahraničí (v eurách)

Chorvátsko Turecko Bulharsko Španielsko Taliansko Grécko Egypt
Hnačkové ochorenia 153,2 606,91 155,23 533,96 156,94 168,75 182,78
Zápal stredoušia, nosohltanu 108,76 246,64 85,53 147,9 112,09 122,76 107,21
Trauma horných končatín 331,51 3 066,51 220,88 1 907,59 540,18 215,26 542,66
Akútne zubné ošetrenie 49,91 177,11 153,49 158,1 116,04 91,38 171,26
Bakteriálne alebo vírusové infekcie 77,05 534,31 71,79 816,97 664,52 128,44 95,73
Úpal 455,94 2 447,21 454,87 389,17
Ischemická choroba srdca 4 337,45 6 972,8 1 584,89 4 973,9 1 402,09 2 294,51


Ako uzatvoriť cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Poistenie je možné doplniť o:

úrazové pripoistenie,
pripoistenie zodpovednosti za škodu,
pripoistenie batožiny,
pripoistenie meškania batožiny,
pripoistenie meškania odletu,
pripoistenie storna zájazdu.

Cestovné poistenie sa dá uzavrieť aj online na tel. 0903 393 369 alebo info linku poisťovne, cez web poisťovne či jej mobilnú aplikáciu. Pri SMS je to ešte jednoduchšie. Poisťovňa vám v esemeske pošle návod. Vyberiete si druh poistenia a účet zaplatíte vo faktúre za telefón. Poistenie platí už po dvoch hodinách.

Cestovné poistenie môže byť aj súčasťou vašej platobnej karty, takže osobitne sa nemusíte poisťovať.
Pozor na výluky

Každá poisťovňa má vlastných zoznam rizikových športových aktivít vylúčených zo základného poistenia.
Neodporúča sa cestovať do krajín, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo - vojnové konflikty a podobne.
Preplácané nie sú ani poistné udalosti, ak bol dovolenkár pod vplyvom alkoholu, narkotík či iných omamných látok, ktoré môžu ovplyvniť jeho psychiku.
Výluky sú aj v tom prípade, ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a cestovateľ sa mu nepodrobil.