Čo robiť pri dopravnej nehode

10.08.2016 09:27

1. Pri dopravnej nehode, kde nedošlo k zranieniu alebo usmrteniu osôb a škoda na majetku neprekročila sumu 4.000 €

 

   Najdôležitejšie je vymeniť si osobné údaje a dohodnúť sa na mieste kolízie na tom, kto nehodu zavinil a kto za vzniknutú škodu zodpovedá

Len ústna dohoda sa môže o pár hodín zmeniť na vaše obvinenie, že ste vinník, hoci predtým druhá strana tvrdila opak a vraj všetko dá do poriadku.
   Zrazu chcú od vás peniaze na opravy, ktoré ani nemohli vzniknúť pre váš "ťukes". Ale nemáte žiadny obrazový záznam ani dohodu. 

   Prvé a najdôležitejšie je, aby si účastníci nehody navzájom vymenili osobné údaje, údaje o poisťovni, v ktorej majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu a číslo poistnej zmluvy. Nutné je pre bezproblémové riešenie škody v poisťovni, aby sa účastníci škodovej udalosti dohodli na mieste, kto dopravnú nehodu zavinil a kto za vzniknutú škodu zodpovedá. 

  Tieto údaje sa zapíšu do tlačivá Správa o nehode, ktoré by Ste mali mať vždy vo vozidle ( tlačivo získate na pobočke svojej poistovne ).
Zapísané údaje na tlačive Správa o nehode, na znak súhlasu a pravdivosti údajov oba účastníci škodovej udalosti musia podpísať. 

Správu o nehode je potom potrebné doručiť do poisťovne vinníka, ak si klient uplatňuje škodu z jeho povinného zmluvného poistenia, alebo do vlastnej poisťovne, ak si uplatňuje nárok zo svojho havarijného poistenia.

 Ak účastníci nehody nemajú k dispozícii tlačivo Správa o nehode, mali by spísať medzi sebou vyhlásenie o zavinení nehody. 

Dobré je nafotiť si, napríklad aj mobilným telefónom, postavenie a poškodenie vozidiel. ASP tiež klientom odporúča, aby sa priamo z miesta dopravnej nehody obrátili na infolinku svojej poisťovne, kde môžu telefonicky nahlásiť škodovú udalosť a v prípade potreby sa informovať o nevyhnutných krokoch, na ktoré by nemali zabudnúť.

 

    V prípade, ak účastník dopravnej nehody nezastavil svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť alebo neposkytol údaje o poistení vozidla, je potrebné na miesto dopravnej nehody zavolať políciu. Je však dôležité zapamätať si alebo opísať EČV, ktoré dopravnú nehodu spôsobilo, aby zo strany polície mohla byť nehoda riadne vyšetrená. V prípade, ak škodovú udalosť zaviní nepoistené auto, poškodený má právo uplatniť si nárok na náhradu v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP). A to za rovnakých podmienok, za akých by si mohol uplatniť nárok na náhradu škody u poisťovne. Po odškodnení všetkých nárokov poškodeného SKP vymáha od zodpovedného nepoisteného za vzniknutú škodu všetky vyplatené náhrady v plnej výške. Zároveň hrozí prevádzkovateľovi vozidla pokuta za nesplnenie si zákonnej povinnosti. 

 

2. Pri dopravnej nehode, kde došlo k zranieniu alebo usmrteniu osôb, alebo škoda na majetku prekročila sumu 4.000 €

            V prípade zranenia - je nevyhnurné poskytnúť prvú pomoc, volať na číslo 112 - kde zabezpečíte, aby na miesto nehody bola zavolaná
            rýchla zdravotná pomoc, hasiči ako aj polícia.
 
            Polícia vykoná potrebné úkony k zadokumentovaniu dopravnej nehody. Tieto údaje si potom môže poisťovňa vinníka vyžiadať, aby mohla
            pristúpiť k plneniu škody jednak na vozidle, ale tiež na zdraví poškodených osôb.
            Nemáte už povinnosť spisovať formulár Správa o nehode, ale Ste povinní do 15 dní oboznámiť svoju poisťovňu, že Ste zavili dopravnú nehodu
            a poskytnúť údaj, ktorý útvar policajného zboru nehodu vyšetroval. Ak Ste dopravnú nehodu zavinili v zahraničí informovať poisťovňu stačí do 30 dní.