Optimálne nastavenie poistnej ochrany

17.04.2014 09:22

Optimálne nastavenie poistnej ochrany

 

K optimálnemu nastaveniu poistnej ochrany na životnom poistení nám predovšetkým môže pomôcť analýza. V nej si zhrnieme aké výdavky má

naša domácnosť. Tieto výdavky určujú kvalitu nášho spôsobu života -

kde bývame, ako jeme, ako sa obliekame, kde trávime a ako dlho dovolenku,

ako sa zabávame ako trávime voľný čas a podobne.

Na tieto výdavky si zarábame, alebo máme aj pasívne príjmy ( dôchodok,

dividendy a podobne ).

Pasívne príjmy nie sú závislé od našej bezprostrednej činnosti, ale naše

zárobky resp. aktívne príjmy môžu vo všeobecnosti „ohroziť“ tieto viac či menej neočakávané udalosti – nezamestnanosť, úraz, choroba, invalidita, dôchodok.

Vtedy nám príjem klesne minimálne na polovicu.

Optimálne nastavenie poistnej ochrany nám nahradí tento výpadok príjmu.

Pre viac informácií o analýze potrieb si stiahnite

ebook Analýza potrieb.

Spolu s ebookom Vám zašlem aj tabuľky s orientačnými poistnými sumami pre zamestnanca aj pre živnostníka.