Životné poistenie v dôchodkovom veku

13.10.2013 19:38

 Má význam uzatvárať životné poistenie v dôchodkovom veku ?

   Veľa ľudí rieši dilemu v 65 roku veku, keď im končia zmluvy „Združenie poistenie pracujúcich“,

či ostať nepoistený, alebo sa nanovo poistiť.

V tomto veku je stále viac a viac ľudí aktívnych – niektorí z nich ešte stále pracujú

iní sa konečne môžu venovať svoje záhradke, alebo vnúčencom, , iný majú radi

turistiku iné športové aktivity ...  Jednoducho povedané sú to plány do budúcna.

Aby sme svoje plány mohli  uskutočniť stojí nás to vždy námahu, je to vždy spojené

s rizikami, ktoré mám plnenie týchto plánov sťažujú a niekedy nás môže postihnúť taká nepredvídateľná okolnosť, ktorá nám ich môže aj znemožniť. A s plánmi sú spojené aj financie potrebné na ich uskutočnenie.

     Životné poistenie vo všeobecnosti nám pomáha finančne prekonávať neočakávané životné situácie, aby sme ich dokázali najmä po finančnej stránke ľahšie zvládať.

 

Úrazové poistenie  

    Najčastejšie chceme byť zabezpečení v prípade úrazu.  Úrazové poistenia v kapitálových životných poisteniach si môžeme dojednať  pre prípad denného odškodného, pre prípad trvalých následkov, pre prípad pobytu v nemocnici následkom úrazu a pre prípad smrti následkom úrazu.

 

Poistenie pre prípad dožitia

    Toto poistenie je v niektorých poistných zmluvách podmienkou pre uzatvorenie úrazového  poistenia pre klientov nad 65 rokov. Toto poistenie tvorí čiastku, ktorá sa nám vyplatí po skončení dojednanej poistnej doby – výhodne je mať poistenie uzatvorené na 10 a viac rokov, aby nám garantovaná technická úroková miera priniesla reálne zhodnotenie čiastky, ktorú si na dané šetrenie odkladáme.

 

Poistenie pre prípad smrti

     Ide o čiastku, ktorú by dostala oprávnená osoba v prípade, že by sme sa nedožili dojednanej poistnej doby. Toto poistenie nám napríklad zabezpečí to, že ak keď momentálne nemáme našetrené peniaze na pohreb, poisťovňa garantuje, že oprávnenej osobe v prípade smrti poisteného vyplatí dohodnutú cieľovú sumu (  tú ,ktorú si chceme odložiť na pohreb ) .

 

Poistenie Senior Assistencia

 Toto pripoistenie Vám zabezpečí a preplatí asistenciu pri preprave z nemocnice a  na rehabilitácie, ako aj asistenciu v domácnosti.

Podrobnejšie informácie o tomto pripoistení nájdete tu.

 

Vkladové poistenie

   Toto poistenie je vhodné v prípade, že už peniaze napríklad na pohreb našetrené máme a nechceme ich nechať na vkladnej knižke, aby nešli do dedičského konania, ale aby ich konkrétna osoba dostala ihneď a mohla ich použiť na výdavky spojené s pohrebom a karom.

    Ďalšou výhodou tohto poistenia je garantovaný úrok po celú dobu poistenia a tiež to, že poistená osoba má zároveň uzatvorené poistenie pre prípad smrti následkom úrazu.

 

S akými obmedzeniami sa môžete stretnúť pri uzatváraní životnej poistky vo veku 65 rokov a viac ?

 

Okrem poistenia Senior , pred uzatvorením životnej poistky musíte v každej poisťovni vyplniť zdravotný dotazník, ktorý preverí vaše riziká. Na všetky otázky treba odpovedať pravdivo. Následne sa môžete stretnúť s určitými obmedzeniami:

  • maximálna veková hranica na uzatvorenie poistky je obvykle 65 – 70 rokov
  • nedajú sa poistiť riziká ako sú vážne choroby (rakovina, leukémia, zlyhania orgánov či infarkt) a smrť
  • prirážka pre úrazové pripoistenie
  • ak ste fajčiar alebo žijete v rozpore so zdravým životným štýlom, poisťovňa vás môže odmietnuť alebo zvýšiť sadzbu za životné poistenie

 

Najlepšie životné poistenie pre seniorov, ak sa na takéto poistenie pozriete komplexne, zavisí od individuálných požadaviek každého jednotlivca, taktiež od jeho aktuálného zdravotného stavu, jeho životného štýlu. Zabezpečiť optimálne riešenie v tomto prípade nie je jednoduché. Práve preto by malo byť pre vás prirodzené obrátiť sa na poradcu pre životné poistenie, ktorému dôverujete.