Oplatí sa mať poisteného školáka ?

08.09.2016 18:17

   Deti trávia väčšinu svojho času v priestoroch školy, a nie vždy sú pod dohľadom rodiča či dospelej osoby. Aj preto často dochádza k úrazom, či krádeži vecí. 


    O poistení dieťaťa v škole rodičia najčastejšie uvažujú ešte pred nástupom na základnú školu. Ale je možné vybaviť ho kedykoľvek a poisťovacích produktov zameraných na ochranu dieťaťa v škole i mimo nej je obrovské množstvo. Pri výbere sa zamerajte najmä na to, aké aktivity dieťa vykonáva v škole i mimo nej.

Čo ponúkajú školy


   Školy zatiaľ hlavne ponúkaju krytie krádeže, čo si zvyčajne môžu rodičia odsúhlasiť na spoločnej rodičovskej schôdzi. Toto poistenie nie je finančne náročné, pretože platba sa vzťahuje na celý školský rok, mimo ostatných výdavkov na knihy, je pomerne zanedbateľná.

Poistné krytie úrazov prostredníctvom školy ale štandardom nie je. Je totiž veľmi náročná dokázať, že k úrazu došlo práve pri vyžadovanej školskej činnosti a nie pri hrách, prípadne nepozornosťou žiaka. Pre bežnú prax je preto lepšie keď si toto pripoistenie rodič zriadi individuálne. Pred nástupom do školy si overte, aké možnosti poistenia ponúka samotná škola, môže vám to uľahčiť aj výber individuálneho poistenia.
 

Cena poistenia?

  Poistenie veci žiakov na riziko krádeže stojí od 50 centov do 5 € podľa výšky plnenia. Je to ale samozrejme na rodičoch, akú poistnú sumu si zvolia. 

Poistenie úrazu žiaka stojí od 3 € a pri kombinácii s poistením krádeže vecí žiakov od 2 € do 8 €.

Na čo sa zamerať?

   Najmä na to, čo sa stane v prípade, že sa dieťatku stane úraz. Aké škody to reálne spôsobí vám, zamestnaným ľuďom, ktorí musia každodenne chodiť do práce, ak budú musieť navštevovať lekára spolu s dieťatkom a absolvovať s ním celú liečbu.

Nie sú to vyhodené financie


   Tieto konkrétné typy poistenia nie sú nutnosť a mnoho rodín ho tak aj vníma. Berú to ako nadbytočný náklad a odsúdia ho ešte na začiatku s tvrdením, že ide o niečo pre tých, ktorí "na to majú". Je všeobecne známe, že samotné pomôcky do školy, výlety a rôzne záujmové aktivity vedia rodinný rozpočet zaťažiť viac, ako sú očakávania mnohých rodičov.

  Jedno ale tomuto poisteniu nemožno uprieť. Ide zväčša o veľmi nízku ročnú sumu, a dokáže vám ušetriť značnú časť nákladov napríklad pri krádeži osobných veci dieťaťa alebo pri úraze. Samozrejme, na také niečo je možné si odkladať aj v rámci rodinného rozpočtu, no zväčša ak rodičia tvrdia, že nemajú na splátku poistenia, nebudú mať ani na odkladanie peňazí do rezervy.
 

Radšej krádež ako úraz.

   Zlodejov v škole láka aj oblečenie na telesnú výchovu, pomôcky na výtvarnú východu a tiež zdravotné pomôcky, napríklad dioptrické okuliare či načúvací prístroj. Priemerná výška škody pri odcudzených veciach je 40 €, za drahšie príslušenstvo to však môžu byť aj stovky €.

  Krádež  ale nie je tak nepríjemná, ako úraz dieťaťa. Z posledných štatistík vyplýva, že až štvrtina úrazov detí sa udeje práve v škole. Môže to byť problém najmä pri menších deťoch, kde si liečba vyžaduje prítomnosť rodiča, čo nielen znamená zvýšené výdavky na liečbu, ale aj znížený mesačný príjem, kedže rodič musí siahnuť po dovolenke či ošetrovnom, prípadne iných formách ospravedlnenia u zamestnávateľa.
 

Poistenie zodpovednosti
   Ak máte doma problémové dieťa, medzi ktorého zaľuby patrí poškodzovanie cudzieho (v tomto prípade len školského) majetku, aj toto sa už dnes dá poistiť - volá sa to riziko zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti, a tiež vám to môže ušetriť značné množstvo finančných prostriedkov.

  Pri výbere vhodného poistenia určite bude rozhodovať aj to, aké iné poisťovacie produkty už ako rodina máte. Každá poisťovňa ponúka možnosti pripoistenia alebo zľavy, v prípade, že si vyberiete produkt tej danej poisťovne. Rodičia môžu svojim deťom v poisťovni aj nasporiť peniaze na štart do dospelosti alebo ich naopak poistiť pre prípad úmrtia alebo ťažkého úrazu rodiča. Aj tieto doplnkové produkty určite dokážu zamiešať karty pri výbere.
 

 

Najlepšia možnosť? Pravdepodobne poistenie aj so sporením


Ideálnou kombináciou je nepochybne poistenie dieťaťa aj so sporením. Keď už sa totiž žiadna poistná udalosť neudeje, váš vklad sa aspoň zhodnocuje.