Liečba v zahraničí? Ide to

28.09.2015 15:41

 

 

Liečba v prestížnych zahraničných nemocniciach a konzultácia s najlepšími svetovými odborníkmi na rôzne choroby sa stáva dostupná pre každého. Aj pre Slovákov. V dnešnej poradni vám Anastázia Ferienčíková, produktová manažérka z oddelenia manažmentu životných produktov v Allianz – SP poradí, ako sa to dá.


Anastázia Ferienčíková, produktová manažérka z oddelenia manažmentu životných produktov v Allianz – SP

Môže poisťovňa preplatiť liečenie v zahraničí? Existuje také poistenie? Aké má limity?

Klienti, ktorí majú uzatvorené poistenie Allianz Best Doctors Plus, získajú v prípade ochorenia vypracovanie štruktúrovaného odborného lekárskeho posudku od svetovo uznávaného špecialistu na danú diagnózu a odporučenie najvhodnejšej liečby. Potom poisťovňa nájde vyhovujúcich lekárov a liečebné centrá po celom svete a umožní klientovi vybrať si miesto liečby. Čo sa týka limitov krytia, celkové výdavky klienta na liečbu vrátane cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a výdavkov na repatriáciu (spolu poistený, sprevádzajúca osoba a darca) sú milión eur na poistný rok a dva milióny eur na poistnú dobu. Keďže hospitalizácia v zahraničí je finančne náročná, toto poistenie okrem uvedených výdavkov prepláca aj výdavky na denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici vo výške sto eur za každý deň strávený v nemocnici. Vieme, že pri závažnom ochorení je často potrebná aj špeciálna medikamentózna liečba, preto toto poistenie pokrýva jej náklady, a to až do maximálnej výšky 50-tisíc eur.

Na aké choroby sa vzťahuje preplatenie liečenia v zahraničí?

Poistenie Allianz Best Doctors Plus dáva možnosť klientom využiť lekárske postupy vo svetových špecializovaných zariadeniach pre tieto diagnózy: liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu, liečba nádoru in-situ, premalígnych zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého alebo vysokého stupňa, by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu), náhrada srdcovej chlopne, neurochirurgický zákrok na mozgu a/alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, chirurgický zásah na mieche z dôvodu nezhubného nádoru miechy, transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň. Všetky ďalšie podrobnosti nájdete na www.allianzsp.sk.

Počul som o liečbe protónom pre onkologických pacientov. Na Slovensku však také centrá nie sú. Preplatí poisťovňa túto liečbu?

Protónová terapia je veľkou nádejou pre pacientov trpiacich na rôzne druhy onkologických ochorení. V prípade, že klienti Allianz – Slovenskej poisťovne majú uzatvorené poistenie Allianz Best Doctors Plus a je im diagnostikované onkologické ochorenie, môže im byť odporučená a poskytnutá liečba protónovou terapiou v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach vo svete. Hlavným rozdielom medzi liečbou protónom a ožarovaním je, že pri protónoch vodíka je možné dodať maximum látky priamo do tumoru bez toho, aby radikálne ohrozila zdravé tkanivá v okolí, pred alebo za nádorom. Efektívne tak ničí nosiča DNA chorej nádorovej bunky. Po aplikácii protónovej metódy sa dostavia neporovnateľne miernejšie vedľajšie účinky ako pri klasickom ožarovaní. Priebeh liečby je pre pacientov znesiteľnejší a zároveň šetrnejší.

Ak poisťovňa prepláca liečbu v zahraničí, čo sa stane po návrate domov? Čo ak nebudem mať peniaze na pokračovanie v liečbe doma?


Chápeme, že liečba závažných ochorení je nákladná, preto sme od marca tohto roka v poistení Allianz Best Doctors Plus doplnili aj krytie špeciálnej medikamentóznej liečby pre klienta počas celej doby poistenia až do maximálnej výšky 50-tisíc eur a takto zabezpečili pokračovanie v liečbe na Slovensku liekmi, ktoré sú u nás registrované a predávané.