Dobrý finančný sprostredkovateľ

07.08.2015 16:41

Takto spoznáte dobrého finančného sprostredkovateľa

 

Nevyznáte sa v spleti podmienok finančných produktov a chcete si nechať poradiť finančným agentom? Poradím Vám, ako si vybrať správneho.

Hospodáriť s rovnakým príjmom môžete dobre aj zle. Všetko je to o finančnom plánovaní. Realita ukazuje, že hoci si väčšina ľudí myslí, že s peniazmi vie zaobchádzať, opak je pravdou.

Nezmyselné zadlžovanie sa u podozrivých finančných subjektov, zle nastavené podmienky úverov či poisťovanie toho, čo prakticky nepotrebujete a prehliadanie toho, čo následne treba draho pripoistiť, je len niekoľko príkladov, ako nesprávne narábanie s peniazmi a zlé finančné plánovanie môže dopadnúť.

Bežný človek nemá šancu vyznať sa v stovkách produktov, z ktorých si možno dnes na Slovensku vyberať. Tie sa navyše neustále menia.

Slováci často zlyhávajú už pri finančnom plánovaní. Finančné plánovanie sa dá obrazne prirovnať k stavbe rodinného domu: najprv vybudujete základy, až potom ťaháte múry a nakoniec zariaďujete. V praxi to znamená, že živitelia rodiny – tí, od ktorých závisí rodinný rozpočet – by mali mať zaistenú takpovediac "finančnú trojnožku": poistenie zabezpečujúce náhradu príjmu v prípade neočakávaného, napríklad úrazu či vážnej choroby, ďalej vhodné sporenie pre financovanie či vylepšovanie bývania a napokon dôchodkové sporenie.

Pomôcť by mal finančný sprostredkovateľ. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 12 000 registrovaných finančných agentov, ktorí sprostredkúvajú finančné produkty v sektoroch poistenia, kapitálového trhu, vkladov, úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

11 rád: Ako spoznať, ktorý sprostredkovateľ je ten správny?

Tu je jedenásť rád, ako vybrať správneho finančného sprostredkovateľa:

1. Preverte si ho. Finančný sprostredkovateľ musí byť registrovaný v Národnej banke Slovenska. Vykonáva totiž podnikanie podľa osobitného zákona. Registráciu a oprávnenie sprostredkovávať v jednotlivých sektoroch finančné produkty si môžete overiť na webe Národnej banky Slovenska https://regfap.nbs.sk/search.php.

2. Zadajte si jeho meno na internete. Odborník má svoje internetové stránky, alebo je na facebooku, je v zozname sociálnej poisťovne, daňového úradu,

sú o ňom referencie od iných, alebo jeho údaje uvádza poisťovňa resp. maklérská spoločnosť.

3. Netají svoju identitu a väzby. Okrem riadneho predstavenia sa musí sprostredkovateľ povedať, pre ktorú organizáciu pracuje a ktoré finančné inštitúcie zastupuje. Ako potenciálnemu klientovi vám musí umožniť hodnoverné preverenie tejto spolupráce. Zároveň aj spomínané organizácie musia byť registrované v registri NBS a finančné inštitúcie, ktoré zastupujú, zverejnené na ich webových sídlach.

4.Správny sprostredkovateľ nepresviedča, ale riadne vysvetľuje a informuje. Je profesionál, ktorý má v popise práce rozumieť a vyznať sa vo finančných produktoch. Dokáže sa pozrieť na príjmy a výdavky a podľa životnej situácie poradiť, aké finančné produkty pomôžu zaistiť životný štandard, postarať sa o bývanie a udržať si životnú úroveň aj do budúcnosti. V neposlednom rade pomáha ľuďom riešiť finančné problémy v situáciách, kde si bežný človek nevie poradiť a nedokáže si predstaviť cestu von z problému.

5. Má dobré referencie od svojich klientov. Na činnosť nováčikov by mal dohliadať služobne starší kolega.

6.Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, existujúce portfólio produktov, o vaše potreby a plány do budúcnosti.

7.Je povinný preveriť vaše skúsenosti s finančným trhom. Na základe toho určí spôsob komunikácie tak, aby vám všetky odborné informácie boli zrozumiteľné a jasné. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať kapitálovému trhu, kde každý klient musí vyplniť investičný dotazník.

8.Vyberie vám vhodné finančné produkty a informuje vás aj, ktoré produkty nie sú pre vás vhodné vzhľadom na vaše finančné možnosti. Každé uzatvorenie zmluvy totiž predstavuje pre klienta finančný záväzok voči finančnej inštitúcii. Výška platieb musí zodpovedať finančným možnostiam klienta, nesmie tak byť sprostredkovaný produkt, ktorý klient nedokáže hradiť vzhľadom na jeho príjmy.

9.Poučenia riadne vysvetlí. O sprostredkovaní finančných produktov a služieb sa spisuje písomný protokol. Obsahuje množstvo poučení a dobrý sprostredkovateľ ich riadne vysvetlí. Jeden rovnopis protokolu ide vám. Výnimku tvoria iba jednoduché produkty napr. cestovné poistenie, či povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, kedy sa inak pomerne rozsiahly protokol nemusí vypisovať.

10.Dá vám dostatok času na rozhodnutie či ponúkaný finančný produkt použijete alebo nie. Za uzatvorenie zmluvy zodpovedá klient osobne a preto je dôležité, aby vstúpil do vzťahu, ktorému rozumie.

11. Buduje dlhodobý vzťah. Finančný sprostredkovateľ musí ponúknuť klientovi dlhodobú starostlivosť a servis. To znamená, že ho môžete kontaktovať vždy, keď to potrebujete.