Ako si zabezpečiť auto pred krádežou ?

30.08.2017 13:33

 

Zlodejov nelákajte ani vecami ponechanými no viditeľnom mieste v aute. Dovolenka autom nesie vždy so sebou aj riziko, že sa doň zlodeji pokúsia vlámať, prípadne ho odcudziť. Nie všetky zabezpečovacie zariadenia vám však poisťovňa v prípade poistnej udalosti uzná.

Napríklad páku na volant či tajný vypínač poisťovne v prípade krádeže neakceptujú, dôvodom je pri páke jej pomerne ľahké mechanické prekonanie. V prípade vypínača je tiež pomerne ľahké odsledovať jeho umiestnenie podľa pohybov vodiča pri štartovaní alebo opúšťaní vozidla.

Čo teda zvoliť, aby ste si uchránili vozidlo pred krádežou?

1. Imobilizér – závisí od ceny auta

Štandardným zabezpečením auta dodávaným sériovo u všetkých nových vozidiel je elektronický imobilizér. Toto základné zabezpečenie je u väčšiny poisťovní postačujúce v priemere do limitu hodnoty nového vozidla, teda okolo 20 000 eur, hoci limit sa môže tiež u jednotlivých poisťovní líšiť.

Pre drahšie vozidlá poisťovne zvyčajne vyžadujú dodatočné zabezpečenie vozidla voči krádeži a na výber má klient najčastejšie z troch možností – alarm s plávajúcim kódom alebo mechanické zabezpečenie riadiacej páky pevne spojené s karosériou vozidla, prípadne vyhľadávací systém na báze GPS. Firmy sa napríklad aj v rámci operatívneho lízingu sami rozhodnú, či a aký druh dodatočného zabezpečenia si vyberú.

2. Alarm budí pozornosť

Trh dnes ponúka viacero druhov alarmov. Ten najjednoduchší je alarm s vnútornými senzormi pohybu. Aktivuje sa, ak sa vo vozidle zaznamená pohyb a alarm pred tým vodič nedeaktivoval. Zložitejšie alarmy sú vybavené senzormi náklonu alebo pohybu. Výhodou je, že alarm núti zlodeja konať rýchlo, a, ako sa hovorí, v rýchlosti sa robia chyby. Z tohto dôvodu ho považujem za najlepšie dodatočné zabezpečenie z hľadiska cena versus stupeň ochrany.

3. GPS je účinná investícia

Vyhľadávacie systémy na báze GPS sú pomerne účinné. Hlavne preto, že pre páchateľa je často zložité vôbec zistiť, že sa vo vozidle nachádzajú, nie to ešte ich eliminovať. Nevýhodou je vyššia vstupná investícia a mesačné poplatky za "stráženie".

4. GSM sú na zlodeja krátke

Kým GPS kradnuté auto lokalizujú, vyhľadávacie systémy na báze GSM sú pomerne neúčinné. Dôvodom je, že rušičky GSM signálu sú dnes legálne bežne dostupné.

5. Páka na volant je ľahké sústo

Rozumnejšia voľba je mechanické zabezpečenie riadiacej páky, ktorého prekonanie je síce časovo náročné, no ak sa zlodej dostane do vozidla, napríklad v noci, a nie je ničím rušený, má dostatok času poradiť si s takouto prekážkou. Poisťovne dokonca ani neakceptujú páku na volant pre jej ľahké prekonanie.

6. Pieskovanie pomôže, ale...

Obdobne pieskovanie alebo iné označovanie skiel (leptanie) môže do určitej miery odradiť zlodejov. Ak by totiž chceli vozidlo následne legalizovať, označené sklá im zvyšujú náklady. Na druhej strane, ak zoberieme do úvahy fakt, že väčšina vozidiel sa kradne na náhradné diely, tento spôsob ochrany je relatívne slabý.

7. Málo tajný vypínač

Obdobne aj v prípade tajného vypínača platí, že skúsený zlodej zistí jeho umiestnenie podľa pohybov vodiča pri štartovaní alebo opúšťaní vozidla. Súčasne neexistuje príliš veľa miest, kde by sa vypínač dal umiestniť tak, aby skúsený zlodej neodhalil jeho polohu v priebehu niekoľkých minút.

8. Pozor, čo necháte v interiéri

Hoci nie je jednoznačná odpoveď, ktorý spôsob ochrany vozidla považujú poisťovne za najúčinnejší, vždy bude platiť, že čím viac druhov zabezpečenia máte, tým ťažšie je vozidlo ukradnúť. Pamätajte však, že ani to najlepšie zabezpečenie nepomôže, ak si ho po opustení vozidla zabudnete aktivovať.

Obdobne, nikdy nenechávajte vozidlo na opustených miestach, kde majú zlodeji dostatok času a priestoru na prekonanie zabezpečení.

A rada na záver

Zlodeja nelákajte interiérom, teda ponechaním akýchkoľvek hodnotných vecí vo vozidle. Výrazne to zvyšuje pravdepodobnosť vykradnutia a poškodenia vozidla. Na odcudzenie takýchto vecí, ktoré nie sú pevne spojené s vozidlom či odložené v batožinovom priestore, sa pritom nevzťahuje ani poistné plnenie zo základného havarijného poistenia.

Čo robiť, ak vám ukradli súkromné, a ak firemné auto

Ak vám napriek zabezpečeniu ukradli vozidlo, bez ohľadu na to, či ide o súkromné, firemné, alebo na operatívny lízing, okamžite treba volať políciu. Ďalší postup je nasledovný: V prípade, že je vozidlo v majetku firmy, je potrebné následne čo najskôr kontaktovať poisťovňu a začať proces riešenia poistnej udalosti.

Ten zahŕňa množstvo administratívnych úkonov, od písomného hlásenia poistnej udalosti, cez vyplnenie dotazníka o krádeži, odovzdanie kľúčov a všetkých ovládačov zabezpečovacích zariadení poisťovni, až po odhlásenie vozidla z evidencie a prípadné iné kroky požadované poisťovňou.

V prípade, že vozidlo je na operatívny lízing, je potrebné čo najskôr kontaktovať lízingovú spoločnosť. Tá už všetku administratívu dorieši za klienta.