Zvýšenie životnej poistky

04.09.2015 11:55

Miláčik, musíš si zvýšiť životnú poistku. - Prečo, zlatko? Veď je dosť vysoká. 
- Vieš, keď zomrieš, rada by som smútila na Tahiti.