Všetko okolo poistenia riešite v poisťovni, alebo u sprostredkovateľa poistenia ?

15.01.2017 13:21

1) Je dôležitý výber poisťovne ?

Isto je dôležité mať „po svojom boku“ poisťovňu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Poisťovňu, ktorá má dostatočný kapitál na to, aby vás mohla v prípade poistnej udalosti vyplatiť. A aby mala seriózny záujem vyplatiť bez zbytočného papierovania a v čo najkratšom čase.

Neoplatí sa čakať na poistnú udalosť a v prípade nespokojnosti poisťovňu zmeniť.

 

Na prvý pohľad sa zdá, že to nevadí, no práve naopak. Ak si poistku uzatvoríte ako mladý človek do 30 rokov, vaša poistka bude lacná.  U mladých ľudí je nízke riziko choroby a vzniku úrazu. Keby Ste sa rozhodli poisťovňu zmeniť napr. po 10 rokoch a uzatvoriť poistenie na rovnaké riziká poistka bude drahšia, aj keď sa vám do tej doby nič nestalo a váš zdravotný stav nijak nezmenil, lebo Ste už 40 ročný.

Sprostredkovateľ poisteni – môj rodinný "poisťovák"

Tak ako je dôležité vybrať si svoju poisťovňu, je dôležité vybrať si aj svojho sprostredkovateľa poistenia, poradcu.

Človek, ktorý vám uzatvorí zmluvu, dostáva zaplatené za to, že sa bude o vás starať najlepšie ako vie. Dnes už neexistujú agenti, ktorí by boli platení iba za uzatvorenie zmluvy a  starostlivosť o vás bude vyplatená ďalšiemu. Toto fungovalo kedysi, keď "poisťovak" bol zamestnancom poisťovne. Sprostredkovatelia poistenia, finančný poradcovia sú dnes samostatne zárobkovo činné osoby. A ten, kto vám zmluvu uzatvorí, je povinný sa o vás aj následne postarať. Mal by to byť človek, na ktorého sa môžete kedy koľvek obrátiť s v prípade nejasností na zlmuve, platieb, plnenia a podobne.

Nie vždy to tak je. Napriek tomu, že by to tak byť nemalo, stále sa nájdu aj takí sprostredkovatelia, ktorí vás kontaktujú iba vtedy, keď vo vás vidia osobu, ktorú treba poistiť. Navštivia vás vtedy, keď by vám chceli predať poistku. Sú to vlastne predajcovia, ktorí kazia meno serióznym sprostredkovateľom. Keď im telefonujete, aby ste sa informovali ako nahlásili úraz, od alebo kde zaslať doklady viažuce sa k poistnej udalosti - odkáže vás na pobočku.

Pracovník poisťovne, ktorý vám tam pomôže, nie je tým, kto poistenie uzatváral. Nemá prístup ku všetkým potrebným údajom. To môže spôsobiť problém. Ten, kto vám zmluvu urobil, má oprávnenie dozvedieť sa informácie, ktoré sú len medzi poisťovňou a klientom. V prípade škodovej udalosti v konečnom dôsledku bude znevýhodnený klient.

Ďalší problém, ktorý môže nastať pri "nekvalitnom" sprostredkovateľovi, je zbytočné naťahovanie času na vyplatenie peňazí. Poisťovňa čaká na doloženie potrebných dokladov. Je to jeden z najčastejších dôvodov nespokojnosti klientov.

Aj keby ste si uzatvorili poistenie v jednej poisťovni, neodporúča sa využívať viac sprostredkovateľov, alebo distribučných kanálovagentov; napr. záSte si poistili telefonicky, cestovné poistenie cez internet, dom by vám poistil jeden sprostredkovateľ a životné poistenie uzatvoril druhý. Ani sprostredkovatelia medzi sebou v rámci jednej poisťovne si nevidia do zmlúv. Je preto vhodné si zvoliť jedného, ktorému dôverujete.

Zvážte si pre to, kto u vás doma zazvoní, a koho si pustíte k sebe domov. Či sprostredkovateľa, ktorý bude riešiť aj vaše sťažnosti, keď budete nespokojný. Alebo si pustíte domov človeka z opačného konca republiky, a viac ho neuvidíte.