Vlasta Blahušiaková

03.03.2014 07:00

  Počas dlhoročnej spolupráce mám len dobré skúsenosti. Mám u nich uzatvorené nové životné poistenie.

Vždy mi pomáhajú pri likvidácii poistnej události, informujú ma o nových veciach.

Som s nimi spokojná. Pre mňa je Allianz pán Hofrík a pani Hofríková.

Vlasta Blahušiaková

m : 0917623493

p : 043/4230265